Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Kontakt

Obec Bziny Vás víta

Vážení návštevníci našej webovej stránky,

je nám cťou a potešením, privítať Vás v mene našej obce Bziny.

Dúfame, že pri prezeraní našej oficiálnej webovej stránky, nájdete nielen základné údaje o našej obci, ale aj veľa informácií o  činnosti našej obce, o našej histórii, kultúre a kultúrnych podujatiach ako aj daľšie dôležité odkazy na našu obec a  prácu . Naším cieľom je prezentovať obec i život v nej.

Prajeme vám príjemné chvíle strávené pri prezeraní.

Tešíme sa na Vaše pripomienky a návrhy, ktoré pomôžu zlepšiť nielen obsah našej stránky, ale aj život v našej obci. Vaša konštruktívna kritika a dobre mienené nápady budú pre nás výzvou, aby sme stále pracovali na ich zlepšovaní. Radi sa zapojíme aj do diskusie, s cieľom hľadať riešenie vzniknutých problémov k obojstrannej spokojnosti. Tvorcovia stránky sa potešia, ak svojimi nápadmi a návrhmi pomôžete vylepšiť obsahovú, ale aj grafickú časť našej stránky.

                                                                                                                                              Tvorcovia stránky


Starosta :  PhDr. Ján Beňuš,  benusjan1@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: adminbziny@centrum.sk

Sekretariát:
Tel.:  043/ 5864 629 
Email: durajova.viera@gmail.com

Kompetencie:
Obec Bziny je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 ÚRADNÉ HODINY
Pondelok 7:30 - 12:00                 12:30 - 15:30                                
Utorok Nestránkový deň                             
Streda 9:00 - 12:00                12:30 -17:00                                  
Štvrtok Nestránkový deň                            
Piatok 7:30 - 12:00               12:30 -15:30                                 

Toto webové sídlo spravuje Obec Bziny a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Obec Bziny

Adresa:

Obecný úrad Bziny
Brezovecká 96/8
026 01 Dolný Kubín

IČO: 00 628 883

Samosprávny kraj: Žilinský

Okres: Dolný Kubín

Počet obyvateľov okresu Dolný Kubín: 38 936

Rozloha okresu Dolný Kubín: 409 km

Počet obcí okresu Dolný Kubín: 1 mesto a 23 obcí

Obec Bziny leží v Oravskej vrchovine, poloha 49° 14´ s. g. š. 19° 19´v. g. d., vzdialenosť od Bratislavy 265 km  

Počet obyvateľov Bzín k 01.01.2014: 540
Rozloha Bzín: 584 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1345

Región: Dolná Orava

Región Dolná Orava leží v južnej časti bývalej župy Orava. Na sever od nej leží Biela Orava, na severovýchod Horná Orava. Hranice regiónu Dolná Orava sa stotožňujú s hranicami administratívneho celku Dolný Kubín. Na Dolnej Orave sú aj početné jaskyne, ale žiadna z nich nie je sprístupnená. Geologickým podložím sú štvrťohorné naplaveniny. Údolie rieky Orava má pestré zloženie vápencov, zlepencov, pieskovcov a bridlíc, ktoré vytvárajú pôsobením tečúcej vody mnohé bralnaté útvary, medzi ktorými sa kľukatí rieka Orava. Naša oblasť patrí do povodia Váhu. Podnebie je kontinentálne mierne chladnej oblasti s výrazným vpyvom Atlantického oceánu. Podľa klimatických porovnaní v Oravskom Podzámku je priemerná ročná teplota + 6,3° C, najteplejší mesiac júl má priemernú ročnú teplotu + 16,1° C, najchladnejší január -4,6° C. Na turistiku je najpriaznivejšie obdobie od druhej polovice augusta do začiatku októbra, na lyžovanie február a marec. Rastlinstvo je vďaka geologickému podložiu veľmi pestré. Vysokohorské lúky sú bohaté na bežnú lúčnu kvetenu.

Žije tu srnčia a jelenia zver, diviak, líška, kuna lesná, rys ostrovid, medveď, vlk,

z vtáctva je to tetrov hôrny, jariabok, sova, výr, sokol, myšiak, orol krikľavý.

Technický prevádzkovateľ:

webex media, s.r.o.

Dunajská 12
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35