Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Kultúra

Kultúrny a spoločenský život v obci predstavuje pestrá paleta kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.

Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej verejnosti danej obce. Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a regiónu.

Na uskutočňovanie kultúrnych aktivít je k dispozícii obyvateľom v obci kultúrny dom. Kapacita s variabilnými sedadlami predstavuje cca 150 sedadiel.

Budova slúži na uskutočňovanie pravidelných i nepravidelných kultúrnych aktivít. Z pravidelných  kultúrnych akcií sa v obci usporadúvajú slávnosti pri príležitosti dňa matiek, oslavy dňa detí, posedenia s dôchodcami. Pravidelne sa uskutočňuje aj uvítanie detí do života.

Pre dospelých obyteľov obec organizuje v čase fašiangov plesy, pochovávanie basy a pre deti zase detský karneval. Na návcik programu ho využíva aj detský folklórny súbor Bzinček a taktiež ho využíva aj športový klub našich stolných tenistov.

Sála kultúrneho domu sa využíva aj na organizovanie svadieb, rôznych osláv, prípadne karov.