Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

ROK 2013

Interné číslo IČO Dodávateľ Dátum podania  Predmet
 1/2013 34131159 CART PRINT,s.r.o., Nitra 11.1.2013 Daňové tlačivá
 2/2013 3602204702 SVP OZ  Žilina 13.1.2013 Fyz.- chemický rozbor vzoriek ČOV
 3/2013  46358862

 Margita s.r.o. Dolný Kubín

 08.2.2013 Dopravné prostriedky snehová kalamita
 4/2013  36398365  ORAVA - GARANT s.r.o Bziny  08.02.2013 Dopravné prostriedky snehová kalamita
 5/2013  00191027  PD Bziny  07.03.2013  Objednávka na motorovú naftu
 6/2013  00191027  PD Bziny  08.03.2013  Objednávka na motorovú naftu
 7/2013  45650616  Peter Janák, Bziny   20.03.2013  Objednávka na opravu a údržbu v chr.dielni
 8/2013  36045721  BPP s.r.o. Banská Bystrica  25.05.2013  Objednávka na doplnky na detské ihriasko
 9/2013  10849661  Pavol Adamec, Dolný Kubín  05.06.2013 Objednávka na opravu v pries. chr. dielne
 10/2013  10849661  Pavol Adamec, Dolný Kubín  05.06.2013 Objednávka na opravu v pries.chrán. dielne
 11/2013  31637965  ORAVING, s.r.o. Dolný Kubín  30.08.2013 Objednávka na opravu pries. v chrán. dielne
 12/2013  35810122  REPRE, Bratislava  25.10.2013 Objednávka reklamných predmetov
 13/2013  46082182  PAPERA, s.r.o. Banská Bystrica  28.10.2013  Objednávka reklamných predmetov
 14/2013  36197319  CARLA Slovakia, spol. s.r.o. Košice  04.11.2013  Objednávka reklamných predmetov
 15/2013  36145106  Oravské múzeum, Oravský hrad  05.11.2013  Objednávka prehliadky Oravského hradu
 16/2013  36437701  CHARUS s.r.o. Dolný Kubín  05.11.2013 Objednávka na ubytovanie
  17/2013  41657519  ALena Chýlková - Hostinec Kopačka, Dolný Kubín  05.11.2013  Objednávka na celodennú stravu