Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Odberateľské faktúry - rok 2013

nterné číslo IČO Odberateľ Suma Mena Dátum vystavenia Dátum splatnosti Predmet
 1/2013  10846671

EKORAY,

Námestovo

 113,-  EUR  31.1.2013  8.2.2013 Fa za zber elektroodpadu
 2/2013   35858010  ENVI-PAK,a.s. Bratislava  135,92  EUR  05.2.2013    19.2.2013  Fa za zber vysep.odpadov

 3/2013
 10846671

 EKORAY,

Námestovo

 110,-  EUR  17.4.2013  01.5.2013  Fa za zber elektroodpadu
 4/2013  36389331  Tehos s.r.o. Dolný Kubín  100,28.-  EUR  06.8.2013  20.8.2013  Fa za drvenie drevenej štiepky 
 5/2013 36389331  Tehos s.r.o. Dolný Kubín  74,52.-  EUR  09.9.2013  23.9.2013  Fa za drvenie drevenej štiepky
 6/2013  35694238  Rádio makler,s.r.o.Bratislava   17.-  EUR  28.8.2013  04.9.2013  Fa za vyhlásenie v rozhlase
 7/2013  10846671  EKORAY,Peter Bolek,Námestovo  103,70.-  EUR  05.12.2013  Fa za zber elektrodpadu
 8/2013  35858010  ENVI-PAK,a.s Bratislava  101,20.-  EUR  19.12.2013  Fa za zber vyseparovaných odpadov a obalov