Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Z cirkevných dejín

Z cirkevných dejín

Bziny pôvodne patrili do farnosti v Dolnom Kubíne. V časoch Juraja Thurzu tu patrili aj Vyšný Kubín, Kňažia, Medzibrodie, Záskalie, Jasenová, Valaská Dubová a Pokryváč. Od roku 1787 patrili do novozriadenej fary v Kňažej. Tento stav trval do roku 1858.
11.apríla 1858 bolo sídlo fary prenesené do Bzín. Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Bzinách je postavený na mieste pôvodného kostola, ktorý bol zničený požiarom, zostala len východná časť a obraz Narodenia Panny Márie. Základný kameň súčasného kostola bol položený 11.júna 1805. Výstavba prebehla v rokoch 1805 – 1811. Dokončený bol 28.9.1811. Posviacka kostola sa uskutočnila 28.októbra 1811.
Pôvodné patrocínium, Narodenia Panny Márie, bolo zmenené a dnes je kostol zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.
V kostole sa nachádza:
obraz Narodenia Panny Márie z 18.storočia v peknom pôvodnom ráme.
Oltárny obraz Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý je dielom maliara Božetecha Klemensa.
Na klenbe kostola sú namaľované obrazy zo života Ježiša Krista, ktoré namaľovali akademickí maliari Ignác a Biela Kolčákovci.
Pod chórom na bočných stenách sú umiestnené obrazy od akademickej maliarky Emílie Holej.
Je to obraz Božieho Milosrdenstva
a obraz Matky ustavičnej pomoci.


Oslavy 200. výročia posviacky kostola v Bzinách (6. november 2011)

Obec žila tri dni oslavami dvestého výročia posvätenia kostola. Nedeľnú slávnostnú omšu, ktorá bola vyvrcholením slávností, celebroval spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Kostol bol vždy dominantou obce, po architektonickej aj duchovnej stránke.   Súčasťou slávnostného programu boli divadelné a spevácke chrámové vystúpenia. Oslavy ukončila Akadémia o Márii a chráme.

Záber z osláv 200. výročia posviacky kostola v Bzinách (6. november 2011) za účasti Otca biskupa

Záber z osláv 200. výročia posviacky kostola v  Bzinách (6. november 2011) - nesenie obetných darov

Záber z osláv 200. výročia posviacky kostola v Bzinách (6. november 2011)  - Bývalý správca farnosti vdp. Juraj Kyseľ, súčasný správca farnosti vdp. Štefan Saloka a novokňaz vdp. Michal Žiaran, ktorý má korene v našej farnosti.

Pri príležitosti osláv 200. výročia posviacky kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie V Bzinách bola zriadená pamätná tabuľa kňazov, ktorí pôsobili v našom kostole. Boli to:

 • Mikuláš Kaniček (1787-1795)
 • Ján Droppa (1795-1796)
 • Pavol Pivovarčík (1796-1832)
 • Ondrej Mišek (1832-1863)
 • Andrej Tomečko (1864-1884)
 • Jozef Herkeľ (1884-1898
 • Ján Bajaček (1899-1900)
 • Jozef Klocháň (1900-1933)
 • Michal Mrkva (1933-1942)
 • Karol Uhlárik (1942-1951)
 • Štefan Scheling (1951-1959)
 • Ján Maslančík (1959-1975)
 • Juraj Kyseľ SDB (1975-1992)
 • Jozef Skalný SDB (1992-1994)
 • Ivan Gróf SDB (1994-1996)
 • Jozef Skalný SDB (1996-1998)
 • Marcel Heldák (1998-2005)
 • Štefan Saloka (2005-

Kapláni farnosti:

 • Daniel Šalát (2004-2007)
 • Štefan Torbík (2007-2008)
 • Jaroslav Barta (2008-2010)
 • Marián Sivoň (2010-

"Z celej svojej duše sa boj Pána a jeho kňazov maj za posvätené osoby." (Sir 7,31)

                                         KAPLNKA Prícestná kaplnka ( kon. 18. stor. )

 Foto: Miloš Grznár

                                                 KAPLNKA Trojica, Svätého kríža

                                                  KAPLNKA Sedembolestnej Panny Márie