Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Dodávateľské faktúry 2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Interné číslo IČO Dodávateľ Suma Mena Dátum prijatia Dátum úhrady Predmet
 1/2014  42215111  Mgr.Peter Machaj Dolný Kubín  80,00  EUR  02.01.2014  23.01.2014  Fa za právne služby
 2/2014  35012013  Ing. Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  03.01.2014  23.01.2014  Fa za prevádzkovanie ČOV
 3/2014  44174985  Ivan Kolorédy, Dolný Kubín  355.-  EUR  03.01.2014  23.01.2014  Fa za plastové vrecia
 4/2013  36737275  Net s.r.o. Dolný Kubín  113,30.-  EUR  08.01.2014  23.01.2014  Fa za ESET pre 3 PC GOV
 5/2013  36391000  DOX s.r.o. Žilina  342.-  EUR  09.01.2014  03.02.2014  Fa za stravné lístky
 6/2014  31609911  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  283,45.-  EUR  09.01.2014  23.01.2014  Fa za skladovanie KO
 7/2013  4757643242  Slovak - Telecom, Bratislava  28,94.-  EUR  09.01.2014  23.01.2014  Fa za T - com
 8/2014  31256716  Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dol. Zemplína  30.-  EUR  14.01.2014  17.01.2014  Fa za uvernenie príspevku
 9/2014  46082182  PAPERA s.r.o. Banská Bystrica  110,09.-  EUR  30.11.2014  12.02.2014  Fa za kancelárske potreby
10/2014  35012013  Ing. Daniel Koleják,Trstená  50.-  EUR  03.02.2014  12.02.2014  Fa za prevádzkovanie ČOV
11/2014  42215111  Mgr. Peter Machaj, Dolný Kubín  80.-  EUR  04.02.2014  12.02.2014  Fa za právne služby
12/2014  36362981  KRUPA KAJO, s.r.o. Dolný Kubín  21.-  EUR  05.02.2014  12.02.2014  Fa za čistiace prostriedky
13/2014  31609911

 Technické služby s.r.o.Dolný Kubín

 408,29.-  EUR  06.02.2014  12.02.2014  Fa za skladovanie KO
14/2014  46098461  Katarína Bonbová, Ružomberok  68.-  EUR  06.02.2014  12.02.2014  Fa za trofeje
15/2013  35763469  Slovak Telekom, Bratislava  28,79.-  EUR  07.02.2014  12.02.2014  Fa za T - com
16/2014  36391000  DOXX, spol.s.r.o. Žilina  333.-  EUR  10.02.2014  03.03.2014  Fa za stravné lístky
17/2014  31609911  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  25,72.-  EUR  13.02.2014  14.02.2014  Fa za vývoz tried.zložiek KO
18/2014  46919805  Topset s.r.o. Stupava  48.-  EUR  17.02.2014  03.03.2014  Fa za prevod dát
19/2014  31609911  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  91,52.-  EUR  26.02.2014  03.03.2O14  Fa za vývoz a skladovanie VOK
 2O/2014  35012013  Ing. Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  03.03.2014  03.03.2014  Fa za prevádzkovanie ČOV
 21/2014  36407968  Prolink,s.r.o. Dolný Kubín  25,20.-  EUR  04.03.2014  07.03.2014  Fa za toner
 22/2014  36391000  DOXX,spol. s.r.o. Žilina  417.-  EUR  04.03.2014  01.04.2014  Fa za stravné lístky
 23/2014  31912681  Ing. Emília Franeková, Horná Lehota  650.-  EUR  06.03.2014  07.03.2014  Fa za audit
 24/2014  35763469  Slovak Telecom, Bratislava  28,79.-  EUR 07.03.2014  07.03.2014  Fa za - T com
 25/2014  31609911  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  43,28.-  EUR  07.03.2014  07.03.2014  Fa za vývoz tried.zložiek KO
 26/2014   42215111 Mgr. Martin Machaj, Dolný Kubín  80.-   EUR  10.03.2014  01.04.2014  Fa za právne služby
 27/2014   43985955  DEMI šport, s.r.o.Trnava  5 000.-  EUR  10.03.2014  21.03.2014  Fa za materiálno - tecnické vybavenie OŠK
 28/2014  00891479  Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín -  Kňažia  136,00.-  EUR  13.03.2014  01.04.2014  Fa za zapožičanie športovej haly
 29/2014  3602204702  Slovenský vodohospodársky podnik, Piešťany  66,22.-  EUR  14.03.2014  01.04.2014  Fa za rozbor vody ČOV
 30/2014  46919805  Topset s.r.o. Stupava  23,52.-  EUR  24.03.2014  01.04.2014  Fa za zverejňovanie na portáli
 31/2014  31609911  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  263,41.-  EUR  24.03.2014  01.04.2014  Fa za skladovanie KO
 32/2014  35012013  Ing. Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  01.04.2014  01.04.2014
 33/2014  42215111  Mgr. Peter Machaj, Dolný Kubín  80.-  EUR  01.04.2014  24.04.2014  Fa za právne služby
 34/2014  31045901  Huba Miloš - ORSA, Dolný Kubín  20,33.-  EUR  03.04.2014  24.04.2014  Fa za kancelárske potreby
 35/2014  46919805  Topset s.r.o., Stupava  467,30.-  EUR  03.04.2014  24.04.2014  Fa za ročnú údržbu programov 2014
 36/2014  Jozef Blaha, Nová Baňa  12,30.-  EUR  07.04.2014  24.04.2014  Fa za knihu
 37/2014  31609911  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  68,57.-  EUR  07.04.2014  24.04.2014  Fa za vývoz triedených zložiek KO
 38/2014  3602204702  Slovenský vodohospodársky podnik, Piešťany  1,13.-  EUR  07.04.2014  24.04.2014  Fa za nájom potoka
 39/2014  36672254  OVS,a.s. Dolný Kubín  118,36.-  EUR  08.04.2014 24.04.2014  Fa za pretlačenie kanaqlizácie
 40/2014  36737275  Net s.r.o, Dolný Kubín  579,49.-  EUR  08.04.2014  09.05.2014  Fa za počítačovú zostavu
 41/2014  36737275  Net s.r.o., Dolný Kubín  26.-  EUR  08.04.2014  24.04.2014  Fa za nastavenie a konfiguráciu
 42/2014  36391000  DOXX,spol.s.r.o. Žilina  360.-  EUR  10.04.2014  05.05.2014  Fa za stravné lístky
 43/2014   35763469  Slovak Telecom,s.s. Bratislava  30,50.-  EUR  10.04.2014  24.04.2014  Fa za T-com
 44/2014  31609911  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  239,94.-  EUR  10.04.2014  24.04.2014  Fa za skladovanie KO
 45/2014  32274947  SOFT - Ing.Pavol Palider, Dolný Kubín  100.-  EUR  17.04.2014  24.04.2014  Fa za predplatné - údržba programu 
 46/2014  35958120  Lyreco SE, Bratislava  60,36.-  EUR  05.05.2014  09.05.2014  Fa za kancelárske potreby
 47/2014  35012013  Ing.Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  06.05.2014  09.05.2014  Fa za prevádzkovanie ČOV
 48/2014  4221511  Mgr. Peter Machaj, Dolný Kubín  80.-  EUR  07.05.2014  09.05.2014  Fa za právne služby
 49/2014  687308  SFZ Bratislava  125,68,-  EUR  07.05.2014  09.05.2014  Fa za uznesenie
 50/2014  31009011  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  269,71.-  EUR  12.05.2014  12.06.2014  Fa za skladovanie KO
 51/2014  31009011  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  36,30.-  EUR  12.05.2014  12.06.2014  Fa za vývoz triedených zložiek KO
 52/2014  35763469  Slovak Telecom, Bratislava  28,79.-  EUR  12.05.2014  12.06.2014  Fa za T - com
 53/2014  36391000  DOXX,spol.s.r.o. Žilina  354.-  EUR  12.05.2014  09.06.2014  Fa za stravné lístky
 54/2014  422151111  Mgr. Peter Machaj, Dolný Kubín  80.-  EUR  02.06.2014  25.07.2014  Fa za právne služby
 55/2014  35012013  Ing. Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  03.06.2014  25.07.2014  Fa za prevádzkovanie ČOV
 56/2014  36407968  Prolink, s.r.o. Dolný Kubín  47,76.-  EUR  04.06.2014  25.07.2014  Fa za toner
 57/2014  31609911  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  39,32.-  EUR  04.06.2014  12.06.2014  Fa za vývoz triedených zložiek KO
 58/2014  46082182  PAPERA s.r.o. Banská Bystrica  147,80.-  EUR  04.06.2014  25.07.2014  Fa za kancelárske potreby
 59/2014  31609911  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  165,72.-  EUR  04.06.2014  12.06.2014  Fa za skladovanie a vývoz VOK
 60/2014  31609911  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  249,67.-   EUR  06.06.2014 1 8.08.2014  Fa za skladovanie KO
 61/2014  687308  SFZ, Bratislava  106,37.-  EUR  09.06.2014  12.06.2014  Fa za poplatok za uznesenie
 62/2014  35763469  Slovak Telecom,a.s. Bratislava  33,78.-  EUR  09.06.2014  08.07.2014  Fa za telefón
 63/2014  36391000  DOX,spol.s.r.o. Dolný Kubín  250,80.-  EUR  11.06.2014  08.07.2014  Fa za stravné lístky
 64/2014  45969507  COCP,s.r.o. Banská Bystrica  94,80.-  EUR  12.06.2014  25.07.2014  Fa za vypracovanie POH
 65/2014  31579914  UNITHERM spol s r.o. Dolný Kubín  261,14.-  EUR  13.06.2014  25.07.2014  Fa za čerpadlo
 66/2014  36407968  PROLINK, s.r.o. Dolný Kubín  43,20,-   EUR  17.06.2014  25.07.2014  Fa za toner
 67/2014  3602204702  Slov.vodohos.podnik, Piešťany  66,22.-  EUR  17.06.2014  25.07.2014  Fa za rozbor vody
 68/2014  46098461  Katarína Bombová - Bombovky,Ružomberok  136.-  EUR  24.06.2014  25.07.2014  Fa za poháre - trofeje
 69/2014  31609911  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  58,74.-  EUR  04.07.2014  25.07.2014  Fa za vývoz triedených zložiek KO
 70/2014  45436509  Ing. Marek Jakubjak, Bziny  180.-  EUR  04.07.2014  25.07.2014  Fa za služby PO technika
 71/2014  31609911  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  459,25.-  EUR  04.07.2014  25.07.2014  Fa za skladovanie KO
 72/2014  35012013  Ing. Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  07.07.2014  25.07.2014  Fa za prevádzkovanie ČOV
 73/2014  42215111  Mgr. Peter Machaj, Dolný Kubín  80.-  EUR  07.07.2014  25.07.2014  Fa za právne služby
 74/2014  36391000  DOXX,spol. s.r.o. Žilina  327.-  EUR  10.07.2014  18.08.2014  Fa za stravné lístky
 75/2014  45672911  LEGAL TENDER s.r.o. Bratislava  3 460.-  EUR  14.07.2014  17.07.2014  Fa za verejné obstarávanie - Komunitné centrum Bziny
 76/2014  46490078  Autocentrum AUDIOR,s.r.o., Dolný Kubín  801,34.-  EUR  21.07.2014  01.10.2014  Fa za opravu traktora
 77/2014  46862439  Ultima Ratio,s.r.o.,Liptovský Mikuláš  360.-  EUR  25.07.2014  30.07.2014 Fa za verejné obstarávanie podlimitnej zákazky
 78/2014  36484491  Čarovný domček, Poprad 28,60  EUR  28.07.2014  28.07.2014   Fa za anjela
 79/2014  31609911  Tecnické služby, Dolný Kubín  144.-  EUR  29.07.2014  18.08.2014  Fa za vývoz a skladovanie VOK
 80/2014  31609911  Technické služby, Dolný Kubín  43,28.-  EUR  01.08.2014  18.08.2014  Fa za vývoz tried.zložiek KO
 81/2014  35012013  Ing. Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  06.08.2014  18.08.2014  Fa za prevádzkovanie ČOV
 82/2014  31609911  Technické slžby s.r.o., Dolný Kubín  266,86.-  EUR
 83/2014  35763469  Slovak Telecom, a.s., Bratislava  34,08.-  EUR  08.08.2014  18.08.2014  Fa za telefón
 84/2014  36391000  DOXX,spol. s r.o., Žilina  354.-  EUR  21.08.2014  07.09.2014  Fa za stravné lístky
 85/2014  422151111  Mgr. Peter Machaj, Dolný Kubín  80.-  EUR  25.08.2014  02.10.2014  Fa za právne služby
 86/2014  36407968  PROLINK,s.r.o. Dolný Kubín  49,-  EUR  28.08.2014  30.09.2014  Fa za toner
 87/2014  687308  SFZ, Bratislava  75,34.-  EUR  02.09.2014  08.09.2014  Fa za odmenu delegáta
 88/2014  36737275 Net s.r.o. Dolný Kubín  121,92.-  EUR  02.09.2014  02.10.2014  Fa za príslušenstvo k počítaču
 89/2014  42215111  Mgr.Peter Machaj, Dolný Kubín  80.-  EUR  03.09.2014  02.10.2014  Fa za právne služby
 90/2014  35102013  Ing.Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  03.09.2014  02.10.2014  Fa za prevádzkovanie ČOV
 91/2014  31609911   Technické služby s.r.o., Dolný Kubín  47,35.-  EUR  05.09.2014  02.10.2014  Fa za vývoz triedených zložiek KO
 92/2014  31609911  Technické služby s.r.o., Dolný Kubín  140,72.-  EUR  05.09.2014  02.10.2014  Fa za vývoz a skladovanie VOK
 93/2014  35763469  Slovavak Telecom, a.s. Bratislava  33,78.-  EUR  08.09.2014  30.09.2014  Fa za telefón
 94/2014  00314731  Obec Oravský Podzámok č. 61  54,60.- EUR  10.09.2014  02.10.2014  Fa za 5% nákladov k real. projektu v oblast ces.ruchu
 95/2014  31609911  Technické služby s r.o. Dolný Kubín  378,52.-  EUR  10.09.2014  02.10.2014  Fa za skladovanie KO
 96/2014  3602204702  Slovenský Vodohospodársky Podnik, Piešťany  198,66.-  EUR  12.09.2014  02.10.2014  Fa za fyzikálno-rozbor vody
 97/2014  322749947  SOFT, Ing.Pavol Palider, Dolný Kubín  10.-  EUR  24.09.2014  30.09.2014  Fa za údržbu programu
 98/2014  36391000  DOXX, spol. s r.o., Žilina  310,80.-  EUR  29.09.2014 30.09.2014
 99/2014  17058520  Štátna Ochrana Prírody, Banská Bystrca  124,48.-  EUR  29.09.2014  02.10.2014  Fa za vypracovanie kompletnej dokumentácie
100/2014 31609911 Technické služby, Dolný Kubín 37,81 EUR 30.09.2014  02.10.2014  Fa za vývoz tried.zložiek KO
 101/2014  31256716  Reg.rozvojová agentúra, Trbišov  30.-  EUR  02.10.2014  27.11.2014  Fa za zverejnenie príspevku
 102/2014  687308  SFZ Bratislava  116,61.-  EUR  02.10.2014  02.10.2014  Fa za registráciu
 103/2014  35958120  Lyreco CE, SE, Bratislava  62,08.-  EUR  03.10.201  24.10.2014  Fa za kancelárske potreby
 104/2014  31609911  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  211,31.-  EUR  06.10.2014  09.12.2014  Fa za skladovanie KO
 105/2014  36407968  PROLINK,s r.o. Dolný Kubín  48,42.-  EUR  07.10.2014  24.10.2014  Fa za toner a USB kľúč
 106/2014  35763469  Slovak Telecom, a.s. Bratislava  54,74.-  EUR  08.10.2014 2 4.10.2014  Fa za T com
 107/2014  35012013  Ing. Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  09.10.2014  27.11.2014  Fa za prevádzkovanie ČOV
 108/2014  46477675   BASKO.sk s.r.o., Vyšný Kubín  16.-  EUR  10.10.2014  24.10.2014  Fa za pečiatky
 109/2014  46477675  BASKO.sk s.r.o., Vyšný Kubín  60.-  EUR  10.10.2014  27.11.2014  Fa za toner
 110/2014  46419641  CeHatex,s.r.o. Dolný Kubín  150.-  EUR  15.10.2014  04.11.2014  Fa za pracovné oblečenie,zdravotní osvetári
 111/2014  36407968  PROLINK, s.r.o. Dolný Kubín  40,63.-  EUR  15.10.2014  14.11.2014  Fa za renováciu tonera
 112/2014  36391000  DOXX,spol. s r.o., Žilina  283,50.-  EUR  16.10.2014  16.10.2014  Fa za stravné lístky
 113/2014  36737275  Net.s.r.o., Dolný Kubín  1 495,-   EUR  23.10.2014  23.10.2014  Fa za kameru
 114/2014  36737275  Net. s.r.o.,Dolný Kubín  1 199,-  EUR  23.10.2014  23.10.2014  Fa za počítač
 115/2014  36737275  Net. s.r.o., Dolný Kubín  995.-  EUR  23.10.2014  23.10.2014  Fa za projektor
 116/2014  31609911  Technické služby s r.o.,Dolný Kubín  93,04.-  EUR  23.10.2014  09.12.2014  Fa za vývoz a skladovanie VOK
117/2014  31609911  Technické služby s r.o., Dolný Kubín  99,82.-  EUR  23.10.2014  09.12.2014  Fa za vývoz a skladovanie VOK
 118/2014  37358308  Ján Kuriak,Dolný Kubín  1995.-  EUR  23.10.2014  24.10.2014  Fa za prepravu osôb v rámci projektu cezhraničnej spolupráce
 119/2014  36437701  CHARUS s r.o.,Dolný Kubín  2 000,-  EUR  27.10.2014  27.10.2014  Fa za ubytovanie v rámci projektu-Tradícia bez hraníc
 120/2014  46477675  BASKO sk. s.r.o.,Dolný Kubín  19.-  EUR  27.10.2014  27.11.2014  Fa za renováciu tonera
 121/2014  45436509  Ing. Marek Jakubjak, Bziny  180.-  EUR  28.10.2014  27.11.2014  Fa za služby PO technika
 122/2014  36427799  PROFI desing, s.r.o. Dolný Kubín  220,08.-  EUR  29.10.2014  27.11.2014  Fa za tlač kalendára
 123/2014  41590465  Peter Jurík - Lisa, Čierna Voda  27,88.-  EUR  03.11.2014  29.12.2014  Fa za prezentáciu obce
 124/2014  36415014  EKOBOSS,s.r.o.,Dolný Kubín  41,10.-  EUR  03.11.2014  09.12.2014  Fa za materiál na detské ihrisko
 125/2014  42205111  Mgr. Peter Machaj,Dolný Kubín  80.-  EUR  04.11.2014  29.12.2014  Fa za právne služby
 126/2014  35012013  Ing.Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  04.11.2014  29.12.2014  Fa za prevádzkovanie ČO
 127/2014  36362981  KRUPA KAJO,s.r.o. Dolný Kubín  53.-  EUR  05.11.2014  27.11.2014  Fa za pracovný materiál
 128/2014  31609911  Technické služby s.r.o.,Dolný Kubín  43,28.-  EUR  05.11.2014  09.12.2014  Fa za vývoz triedených zložiek KO
 129/2014  31609911  Technické služby s.r.o.,Dolný Kubín  259,98.-  EUR  07.11.2014  09.12.2014  Fa za skladovaqnie KO
 130/2014  31609911  Technické služby s.r.o. Dolný Kubín  100,48.-  EUR  07.11.2014  09.12.2014  Fa za skladovanie a vývoz KO
 131/2014  35763469  Slovak Telecom, Bratislava  29,99.-  EUR  12.11.2014  27.11.2014  Fa za telefón
 132/2014  36391000   DOXX, spol.s.r.o. Žilina  486,19.-  EUR  13.11.2014  13.11.2014  Fa za stravné lístky
 133/2014  36407968  PROLINK, s.r.o.,Dolný Kubín  43,20.-  EUR  19.11.2014 09.12.2014  Fa za náplň do tonera
 134/2014  36391000  DOXX - spol.s.r.o., Žilina  428,-  EUR  01.12.2014  01.12.2014  Fa za stravné lístky
 135/2014  31045901  Huba Miloš - ORSA, Dolný Kubín  47,51.-  EUR  01.12.2014  29.12.2014  Fa za kancelárske potreby
 136/2014  45914176  MEDICAL PRO,s.r.o. Dolný Kubín  11.-  EUR  02.12.2014  17.12.2014  Fa za lekársky posudok
 137/2014  35012013   Ing. Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  02.12.2014  29.12.2014  Fa za prevádzkovanie ČOV
 138/2014  42215111  Mgr. Martin Machaj, Dolný Kubín  80.-  EUR  02.12.2014  17.12.2014  Fa za právne služby
 139/2014  35789638  SLOVAKIA REAL-JNN,a.s, Dolný Kubín 12 520.-   EUR  03.12.2014  04.12.2014  Fa za ubytovanie a stravovanie k projektu - Brusel
 140/2014  10960643  Helena Matejíková - LAMA,Blatnica  158,40.-  EUR  03.12.2014  04.12.2014  Fa za magnetky - projekt Brusel
 141/2014  36145106  Oravské múzeum, Dolný Kubín  210.-  EUR  03.12.2014  04.12.2014  Fa za prehliadku hradu - projekt Brusel
 142/2014  35810122  REPRE,s.r.o.,Bratislava  1 421,28  EUR  03.12.2014  04.12.2014  Fa za rerezentačné predmety - projekt Brusel
 143/2014  36719170  AQUA KUBÍN s.r.o.  1 100.-  EUR  03.12.2014  04.12.2014  Fa za vstupnú poukážku - projekt Brusel
 144/2014  687308  SFZ, Bratislava  4.-  EUR  08.12.2014  09.12.2014  Fa za správu a prevádzku
 145/2014  35763469  Slovak Telcom, Bratislava  30,78.-  EUR  08.12.2014  29.12.2014  Fa za telefón
 146/2014  36815365  Webex media, Košice  64,80.-  EUR  08.12.2014  29.12.2014  Fa za doménu
 147/2014  37358308 Ján Kuriak, Dolný Kubín  2 490.-  EUR  09.12.2014  09.12.2014  Fa za dopravy - projekt Brusel
 148/2014  31609911  Technické služby, Dolný Kubín  119,95.-  EUR  09.12.2014  17.12.2014  Fa za vývoz a skladovanie VOK
 149/2014  31609911  Technické služby, Dolný Kubín  272,58.-  EUR  09.12.2014  17.12.2014  Fa za skladovanie KO
 150/2014  31609911  Technické služby, Dolný Kubín  48,86.-  EUR  09.12.2014  17.12.2014  Fa za vývoz triedených zložiek KO
 151/2014  36427799  PROFI desing,s.r.o. Dolný Kubín  650.-  EUR  11.12.2014  11.12.2014  Fa za tlač prp.mater. - projekt Brusel
 152/2014  35810122  REPRE,s.r.o. Bratislava  462.-  EUR  11.12.2014  11.12.2014  Fa za reklamné predmety - projekt Brusel
 153/2014  31575951  Prima banka,a.s. Žilina  39,96.-  EUR  15.12.2014  29.12.2014  Fa za ročné vedenie účtu cenných papierov
 154/2014  3602204702  Slovenský vodohospodársky podnik, Piešťany  174,16.-   EUR  15.12.2014  17.12.2014  Fa za fyzikálno - chemický rozbor vody
 155/2014  46919805  TOPSET Solutions,Stupava  29,40.-  EUR  18.12.2014  29.12.2014  Fa za za aktualizáciu programu
 156/2014  31609911  Technické služby Dolný Kubín  39,32.-  EUR  18.12.2014  29.12.2014  Fa za vývoz triedených zložiek KO
 157/2014  31363091  INPROST spol.s.r.o. Bratislava  14,80.-  EUR  22.12.2014  29.12.2014  Fa za tlačivá - Daň z nehnuteľností
 158/2014  36737276  Net s.r.o. Dolný Kubín  582.-  EUR  29.12.2014  30.12.2014  Fa za počítač - pre zdrav. osvetárov
 159/2014   31609911 Technickké služby s.r.o. Dolný Kubín  223,91.-  EUR  30.12.2014  Fa za skladovanie KO