Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Odberateľské faktúry 2014

Interné číslo IČO Odberateľ Suma Mena Dátum vystavenia Dátum splatnosti Predmet
 1/2014  10846671  Peter Bolek, EKORAY, Námestovo      79,-  EUR  10.02.2014  24.02.2014  Fa za zber elektrodpadu
 2/2014  35858010  ENVI-PAK, a.s. Bratislava  143.-  EUR  10.03.2014  24.03.2014  Fa za zber vyseparovaných odpadov
 3/2014  00687308  SFZ, Bratislava  150.-  EUR  13.03.2014  27.03.2014  Fa za reklamné predmety
 04/2014  10846671  Peter Bolek,EKORAY,Námestovo  150,50.-  EUR  04.06,.2014  Fa za zber elektrodpadu
 05/2014  10846671  Peter Bolek,EKORAY, Námestovo   87.-  EUR  22.09.2014  Fa za zber elektroodpadu
 06/2014  35858010  ENVI-PAK,a.s. Bratislava  156,65  EUR  30.11.2014  Fa za zber vyseparovaných odpadov