Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Rok 2014

Interné číslo IČO Dodávateľ Dátum podania  Predmet
 1/2014  SVP OZ Piešťany  06.01.2013  Objednávka na vykonávanie fyz.-chem.rozboru vzoriek ČOV
 2/2014  DPO SR Martin  30.01.2014 Objednávka na školenie odbornej prípravy DHZ Bziny
 3/2014

 Stredná odborná škola polytechnická, Kňažia

 05.02.2014  Prenájom telocvične na futbalový turnaj
 4/2014  46862439  Ultima Ratio, s.r.o., Liptovský Mikuláš  15.07.2014  Spracovanie žiadosti o NFP z oper.programu živ. prostredie
 5/2014  46862439  Ultima Ratio,s.r.o. Liptovský Mikuláš  15.07.2014  Realizácia verej.obstar.podlimitnej zákazky - Ochrana pred povodňami
 6/2014  46419641  CeHaTex s.r.o. Dolný Kubín  06.10.2014  Pracovná obuv a pracovné oblečenie pre Zdravotných osvetárov
 7/2014  36719170  AQUA KUBÍN,s.r.o., Dolný Kubín  20.11.2014  Objednávka vstupeniek do vodného sveta
 8/2014        
 9/2014
 10/2014
 11/2014
 12/2014
 13/2014
 14/2014
 15/2014
 16/2014
  17/2014