Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Dodávateľské faktúry rok 2015

Interné číslo IČO Dodávateľ Suma Mena Dátum prijatia Dátum úhrady Predmet
 1/2015  35012013   Ing. Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  02.01.2015  22.01.2015  Fa za prevádzkovanie ČOV
 2/2015  31609911  Technické služby, Dolný Kubín  95,06.-  EUR  05.01.2015  22.01.2015  Fa skladovanie KO
 3/2014  36391000  DOXX, Žilina  373,60.-  EUR  05.01.2015  05.01.2015  Fa za stravné lístky
 4/2015  42215111  Mgr. Martin Machaj, Dolný Kubín   80.-  EUR  07.01.2015  22.01.2015  Fa za právne služby
 5/2014  35763469  Slovak Telecom, Bratislava  28,79.-  EUR  08.01.2015  22.01.2015  Fa za - T com
 6/2015  00620246  JUDr: Milan Kleň, Dolný Kubín  161,02.-  EUR  16.01.2015  22.01.2015  Fa za registráciu záložného práva
 7/2015  46715894  Adifex,s.r.o.,Bziny  18.-  EUR  19.01.2015  19.01.2015  Fa za opravu VO
 8/2015  36430854  AREX-DK,s.r.o., Dolný Kubín  32,40.-  EUR  27.01.2015  27.02.2015  Fa za pečiatky
 9/2015  36038041  TELETANDEM GM,s.r.o.,Žilina  1638,34  EUR  29.01.2015  29.01.2015  Fa za prekládku telef.kábla
 10/2015  35012013  Ing. Daniel Koleják, Trstená  50,-  EUR  02.02.2015  27.02.2015  Fa za prevádzkovanie ČOV
 11/2015  36391000  DOXX-stravné lístky, Žilina  529,24.-  EUR  04.02.2015  05.02.2015  Fa za stravné lístky
 12/2015  42215111  Mgr. Peter Machaj, Dolný Kubín  80.-  EUR   04.02.2015  27.02.2015  Fa za právne služby
 13/2015  36407968  PROLINK,s.r.o., Dolný Kubín  22,94.-  EUR  06.02.2015  26.01.2015  Fa za toner
 14/2015  35763469  Slovak Telekom,a.s. Bratislava  28,79.-  EUR  09.02.2015  09.02.2015  Fa za telefón
 15/2015  47232480  RTV, Bratislava  28,99.-  EUR  16.02.2015  27.02.2015  Fa za poplatky RTV
 16/2015  46919805  Topset Solutions s.r.o. Stupava  23,52.-  EUR  23.02.2015  27.02.2015  Fa v zmysle licenčnej zmluvy - zverejňovanie cintorínov
 17/2015  46919805  Topset Solutions s.r.o. Stupava  505,80.-  EUR  23.02.2015  26.05.2015  Fa v zmysle zmluvy o aktualizácii programov 
18/2015  31614531  Ľupčianka, s.r.o. Liptovský mIKULáš  58,80.-  EUR  24.02.2015  27.02.2015  Fa za vývoz separ.zbru
 19/2015  17955866  PhDr. Juraj Laššuth, Dolný Kubín  200.-  EUR  24.02.2015  27.02.2015  Fa za vyhľadanie a spracovanie vysťahovalcov zo Bzín
 20/2015  31588506  ERPOS, spol.s.r.o.Žilina 271 227,92.-  EUR  18.02.2015  20.02.2015  Fa za vykonané a odovzdané práce - Komunitné centrum Bziny
 21/2015  46550941  Atelier DK, Dolný Kubín  70.-  EUR  27.02.2015  24.03.2015  Fa za spracovanie textov a korektúry
 22/2015  46098461  Katarína Bombová - Bombovky, Ružomberok  74.-  EUR  27.02.2015  10.03.2015  Fa za sadu pohárov a štítkov 
 23/2015  42215111  Mgr. Martin Machaj, Dolný Kubín  80.-  EUR  03.03.2015  24.03.2015  Fa za právne služby
 24/2015  36391000  DOXX,spol.s.r.o., Žilina  469,60,-    EUR  04.03.2015  04.03.2015  Fa za stravné lístky
 25/2015  44716028  ORAVA SKIPARK,a.s. Dolný Kubín  2000.-  EUR  30.10.2014  04.02.2015  Fa za ubytovanie k projektu PĽR - SR
 26/2015  44716028  ORAVA SKIPARK a.s. Dolný Kubín  1600.-  EUR  30.10.2014  04.02.2015  Fa za stravovanie k projektu PĽR - SR
 27/2015  37358308  Ján Kuriak, Dolný Kubín  1990.-  EUR  23.11.2014  04.02.2015  Fa za prepravu osôb k projektu PĽR - SR
 28/2015  41657519  Alena Chýlková, Párnica  1600.-  EUR  23.11.2015  04.02.2015  Fa za podanú stravu k projektu PĽR - SR
 29/2015  36427799  Profi desing,s.r.o. Dolný Kubín  2990.-  EUR  16.01.2015  04.02.2015  Fa za zabezpečenie programu k projektu PĽR - SR
 30/2015  36765287  Slovak Euro Cosulting s.r.o. Dolný Kubín  2995.-  EUR  26.01.2015  04.02.2015  Fa za - Animátor k projektu PĽR - SR
 31/2015  37814371  Ing. Peter Žuffa, Dolný Kubín  12649,56  EUR  13.02.2015  25.02.2015
 32/2015  37814371  Ing.Peter Žuffa, Dolný Kubín  1650.-  EUR 13.02.2015  25.02.2015  Fa za stavebný dozor na stavbu Kom.centrum Bziny
33/2015  00162051  Obchodná Akadémia, Dolný Kubín  73,50.-  EUR  04.03.2015  24.03.2015  Fa za prenájom telocvične
 34/2015  00162051  Obchodná Akadémia, Dolný Kubín  84.-  EUR  04.03.2015  24.03.2015  Fa za prenájom telocvične
 35/2015  310045901  Huba Miloš - Orsa, Dolný Kubín  47,75.-  EUR  04.03.2015  05.03.2015  Fa za kancelárske potreby
 36/2015  35763469  Slovak Telecom, Bratislava  28,91.-  EUR  09.03.2015  09.03.2015  Fa za T com
 37/2015  31363091  INPROST spol.s.r.o., Bratislava  13,50.-  EUR  10.03.2015  24.03.2015  Fa za daňové tlačivá
 38/2015  46358862  MARGITA, s.r.o., Dolný Kubín  1 164,-   EUR  10.03.2015  11.03.2015  Fa za záchranné práce - snehová kalita
 39/2015  46358862  MARGITA, s.r.o., Dolný Kubín  660.-  EUR  10.03.2015  11.03.2015 Fa za záchranné práce - snehová kalamita
 40/2015  35958120  Lyreco, Bratislava  151,36.-  EUR  10.03.2015 11.03.2015  Fa za kancelárske potreby
 41/2015  35012013  Ing. Daniel Koleják  50.-  EUR  16.03.2015  24.03.2015  Fa za prevádzkovanie ČOV
 42/2015  45650616 Peter Janák, Bziny  310.-  EUR  16.03.2015  24.03.2015  Fa za opravu potrubia a materiál
 43/2015  32274947  Ing. Pavol Palider, SOFT, Dolný Kubín  100.-  EUR  19.03.2015  24.03.2015  Fa za ročné predplatné a údržbu programu Pp Mzdy
 44/2015  3602204702  Slovenský vodohos.podnik, Ružomberok  1,13.-  EUR  19.03.2015  24.03.2015  Fa za nájomne užívanie vodného toku
 45/2015   31614531  LUPČIANKA s.r.o. Liptovský Mikuláš  30.-  EUR  23.03.2015

 24.03.2015

 Fa za vývoz sep.zberu
 46/2015  36407968  PROLINK,s.r.o.,Dolný Kubín  44,94.-  EUR  23.03.2015  24.03.2015  Fa za náplň do tonerov
 47/2015   36391000  DOXX,spol.s.r.o.Žilina  522,73.-  EUR  07.04.2015  07.04.2015  Fa za stravné lístky
 48/2015  31614531  ĽUPČIANKA, s.r.o. Liptovský Mikuláš  816,60.-  EUR  07.04.2015  24.04.2015  Fa za vývoz a skladovanie KO
 49/2015  35763469  Slovak Telecom, Bratislava  28,79.-  EUR  08.04.2015  10.04.2015  Fa za - Tcom
 50/2015  35012013  Ing.Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  09.04.2015  24.04.2015  Fa za prevádzkovanie ČOV
 51/2015  36407968  PROLINK, s.r.o., Dolný Kubín  31,87.-  EUR  10.04.2015  24.04.2015  Fa za renováciu tonera
 52/2015  687308  SFZ, Bratislava  5.-  EUR  10.04.2015  10.04.2015 Fa za žiadosť o transfer
 53/2015  45672911  LEGAL TENDER s.r.o., Bratislava  600.-  EUR  10.04.2015  13.04.2015  Fa na základe mandátnej zmluvy - komunitné centrum
 54/2015  36407968  PROLINK, s.r.o. Dolný Kubín  24,13.-  EUR  20.04.2015  24.04.2015  Fa za renováciu tonera
 55/2015  46098461  Katarína Bombová - BOMBOVKY, Ružomberok  52,-  EUR  20.04.2015  24.04.2015

 Fa za materiál OŠK

 56/2015  31614531  LUPČIANKA, s.r.o. Liptovský Mikuláš  45.-  EUR  21.04.2015  24.04.2015  Fa za zber separ.odpadu
 57/2015  42215111  Mgr. Peter Machaj, Dolný Kubín  80.-  EUR  23.04.2015  24.04.2015  Fa za právne služby
 58/2015  45891788 Alžbeta Straková, Hertník  19,90.-  EUR  24.04.2015  24.04.2015  Fa za plaketu,diplom - hasiči
 59/2015  32274947  Ing. Pavol Palider, Dolný Kubín  50.-  EUR  24.04.2015  26.05.2015  Fa za údržbu programu
 60/2015  36399281  AGROTEM PULZ,s.r.o.,Liptovský Mikuláš  269,11.-  EUR  04.05.2015  29.06.2015  Fa za servis traktora New Holland
 61/2015  35012013  Ing.Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  06.05.2015  26.05.2015  Fa za prevádzkovanie ČOV
 62/2015  36407968  PROLINK, s.r.o. Solný Kubín  35,94.-  EUR  07.05.2015  26.05.2015  Fa za toner
 63/2015  35763469  Slovak Telecom, a.s. Bratislava  33,98.-  EUR  11.05.2015  26.05.2015  Fa za T - com
 64/2015  31588506  ERPOS,spol.s.r.o. Žilina  94 939,36  EUR  13.05.2015  19.05.2015  Fa za stavebné práce - Komunitné centrum
65/2015  34417711  Anton Klimčík Zakamenné č.1035  1995,-  EUR  27.05.2015  03.06.2015  Fa za dopravu osôb k projektu - Komunitné centrum
66/2015  41657519  Alena Chylková, Dolný Kubín  1 800,-  EUR  28.05.2015  15.06.2015  Fa za stravovanie v rámci projektu Komunitné centrum
67/2015  36437701  CHARUS s.r.o., Dolný Kubín  2 000,-  EUR  28.05.2015  15.06.2015  Fa za ubytovanie v rámci projektu - Komunitné centrum
68/2015  31588506  ERPOS, spol.s r.o., Žilina  207 413,93,-  EUR  26.06.2015  29.06.2015  Fa za stavebné práce - Komunitné centrum
 69/2015  10996176  Štefan Laurinčík,Kvaťka,Bziny   30,60.-  EUR  18.05.2015  19.05.2015  Fa za žiarovky VO
 70/2015  31614513  ĽUPČIANKA,s.r.o. Liptovský Mikuláš  544,75.-  EUR  18.05.2015  29.06.2015  Fa za vývoz a skladovanie odpadu
 71/2015  46715894  Adifex, a.s. Bziny  3 999,19  EUR  18.05.2015  19.05.2015  Fa za bezpečnostné zabezpečenie - Komunitné centrum
 72/2015  46715894  Adifex, a.s., Bziny  1 998.-  EUR  19.05.2015 22.05.2015  Fa za zhotovenie opony - Komunitné centrum
 73/2015  46715894  Adifex, a.s., Bziny 12 999,84  EUR  19.05.2015  22.05.2015  Fa za dodanie a montáž elek.roliet - Komunitné centrum
 74/2015  46715894  Adifex, a.s., Bziny 16 001,20  EUR  19.05.2015  22.05.2015  Fa zhotovenie osvetlenia v Komunitnom centre
 75/2015  46715894  Adifex,a.s., Bziny 19 999,96  EUR  19.05.2015  22.05.2015  Fa ozvučenie sály - Komunitné centrum
 76/2015  4225111  Mgr. Peter Machaj, Dolný Kubín  80.-  EUR  20.05.2015  26.05.2015  Fa za právne služby
 77/2015  31614531  ĽUPČIANKA, s.r.o., Liptovský Mikuláš  45.-  EUR  21.05.2015  15.06.2015  Fa za vývoz sep.zberu
 78/2015  3602204702  Slovenský Vodohospodársky podnik, Piešťany  32,68.-  EUR  22.05.2015  26.05.2015  Fa za vzorky ČOV
 79/2015  31363091  INPROST spol.s.r.o., Bratislava  11,50.-  EUR  25.05.2015  15.06.2015  Fa za daňové tlačivá
 80/2015  36407968  PROLINK, s.r.o., Dolný Kubín  14,18.-  EUR  25.05.2015  15.06.2015  Fa za náplň do tonera
 81/2015  36407968  PROLINK,s.r.o.,Dolný Kubín  22,94.-  EUR  26.05.2015  29.06.2015  Fa za nápllň do tonera
 82/2015  43921213  BERRY,s.r.o., Dolný Kubín 17 330,40  EUR  28.05.2015  03.06.2015  Fa za stoličky - Komunitné centru Bziny
 83/2015  00620246  Notársky úrad, JUDr. Milan Kleň, Dolný Kubín  161,02.-  EUR  29.06.2015  Fa za notársku zápisnicu
 84/2015  35012013  Ing.Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  01.06.2015  29.06.2015  Fa za prevádzkovanie ČOV
 85/2015  31645976  JABLOTRON,s.r.o. Žilina  7,18.-  EUR  01.06.2015  15.06.2015  Fa - mesačný poplatok,bezpečnostná SIM
 86/2015  3602204702  Slov.vodohos.podnik, Piešťany  66,22.-  EUR  01.06.2015  15.06.2015  Fa za rozbor vody ČOV
 87/2015  31609911  Technické služby s.r.o.,Dolný Kubín  15,98.-  EUR  02.06.2015  29.06.2015  Fa za vývoz skla
 88/2015  687308  SFZ,Bratislava  197,25.-  EUR  02.06.2015  15.06.2015  Fa za odmeny delegátov
 89/2015  40971805  Ing. Štefan Sakmár, Medzbrodie nad Oravou  200.-  EUR  02.06.2015 31.07.2015  Fa za GP - Komunitné centrum Bziny
 90/2015  44033656  ORAVINGstavebniny,s.r.o.Dolný Kubín  69,32.-  EUR  03.06.2015  15.06,.2015  Fa za cement,cintorín
 91/2015  36391000  DOX,spol.s.r.o.,Žilina  125,98.-  EUR  05.06.2015  05.06.2015  Fa za stravné lístky - zdra.osvetári
 92/2015  36391000  DOX,spol.s.r.o., Žilina  584,48.-  EUR  05.06.2015  08.06.2015  Fa za stravné lístky
 93/2015  46419641  CeHaTex,s.r.o., Dolný Kubín  56,47.-  EUR  05.06.2015  15.06.2015  Fa za pracovné oblečenie
 94/2015  41657519  Alena Chylková, Dolný Kubín  1 800.-  EUR  05.06.2015  15.06.2015  Fa za stravovanie k projektu"Tradícia bez hraníc"
 95/2015  36437701  CHARUs s.r.o. Dolný Kubín  2 000.-  EUR  05.06.2015  15.06.2015  Fa za ubytovanie k projektu"Tradícia bez hraníc"
 96/2015  43921213  BERRY-SK,s.r.o. Dolný Kubín 16 089,52  EUR  05.06.2015  30.06.2015  Fa kancelársky nábytok k projektu"Tradícia bez hraníc"
 97/2015  31566448  CMV Cameramont s.r.o., Veličná  11 958.-  EUR  05.06.2015  30.06.2015  Fa za inštaláciu a dodávku kamer.systému k projektu"Tradícia bez hraníc"
 98/2015  35763469  Slovak Telekom, Bratislava  28,79.-  EUR  08.06.2015  15.06.2015  Fa za telefón
 99/2015  42215111  Mgr.Peter Machaj, Dolný Kubín  80.-  EUR  09.06.2015  29.06.205
 100/2015  36407968  PROLINK,s.r.o., Dolný Kubín  22.-  EUR  09.06.2015  29.06.205  Fa za náplň do tonera
 101/2015  31614531  ĽUPČIANKA,s.r.o. Liptovský Mikuláš  358,48.-  EUR  15.06.2015  Fa za vývoz odpadu
 102/2015  36737275  Net s.r.o., Dolný Kubín  1 490.-  EUR  17.06.2015  25.06.2015  Fa za interaktívnu tabuľu - Komunitné centrum
 103/2015  1045036597  Rastislav Škvarka, Dolný Kubín  102,36.-  EUR  18.06.2015  29.06.2015  Fa za kontrolu a dodanie hasiacich prístrojov
 104/2015  30526523  TESFO, Ružomberok  149,76.-  EUR  18.06.2015  29.06.2015  Fa za pamätnú knihu
 105/2015  47408529  MUSSLER BOOKS,sa.r.o. Bratislava  26,80.-   EUR  22.06.2015  29.06.2015  Fa za knihy - Komunitné centrum
 106/2015  36672254  Oravská vodárenská spoločnos5,a.s., Dolný Kubín  88,99.-  EUR  22.06.2015  29.06.2015  Fa za rozbor vody 
 107/2015  36748081  Wooder Slovakia, s.r.o., Medzibrodie nad Oravou  116,64.-  EUR  22.06.2015  29.06.2015  Fa za rezivo na cintorín
108/2015  37803891  Agentúra Sever, Dolný Kubín  2 380.-  EUR  23.06.2015  30.06.2015  Fa za služby externé riadenie projektu - Komunitné centrum
 109/2015  31614531  ĽUPČIANKA,s.r.o. Liptovský Mikuláš  45.-  EUR  24.06.2015  31.07.2015  Fa za odvoz separ.odpadu
 110/2015  10846301  František Rišan Zrno, Dolný Kubín  949,21.-  EUR  24.06.2015  30.06.2015  Fa za knihy - Komunitné centrum
 111/2015  44968256  P.S. INVEST,s.r.o., Ružomberok  14 938.-  EUR  24.06.2015  30.06.2015  Fa za schodolez - Komunitné centrum
 112/2015  37814371  Ing. Peter Žuffa, Dolný Kubín 10 350,44  EUR  29.06.2015  29.06.2015  Fa za projektový dohľad - Komunitné centrum
 113/2015  37814371  Ing. Peter Žuffa, Dolný Kubín  1 350.-  EUR  29.06.2015  30.06.2015  Fa za projektový dohľad - Komunitné centrum 
 114/2015  47852488  Investičné družstvo, Ružomberok 16089,52  EUR  29.06.2015 30.06.2015  Fa za kancelársky nábytok - Komunitné centrum
 115/2015  36399281  AGROTEM - PLUZ, Liptovský Mikuláš  129,60.-  EUR  02.07.2015  02.10.2015  Fa za výmenu filtra - New Holland
 116/2015  36737275  Net s.r.o.,Dolný Kubín  47,98.-  EUR  03.07.205  06.08.2015  Fa za materiál k interaktívnej tabuli
 117/2015  36391000  DOXX,spol.s.r.o., Žilina  655,14.-  EUR  06.07.2015  07.07.2015  Fa za stravné lístky
 118/2015  31614531  ĽUPČIANKA,s.r.o.,Liptovský Mikuláš  355,36.-  EUR  07.07.2015  Fa za vývoz a skladovanie KO
 119/2015  35012013  Ing. Daniel Koleják, Trstená  50.-   EUR  08.07.2015  31.07.2015  Fa za prevádzkovanie ČOV
 114/2015  45650616  Peter Janák, Bziny 39/31  476.-   EUR  08.07.2015  03.09.2015  Fa za Montáž a dodávku cykulačného čerpadla - Kom.centrum
 115/2015  35763469  Slovak Telecom, Bratislava  17,88.-  EUR  09.07.2015  31.07.2015 Fa za T - com
 116/2015  10996176  Štefan Laurinčík - Kvaťka, Bziny  15,60.-  EUR  14.07.2015  24.07.2015  Fa za opravu VO
 117/2015  31614531  ĽUPČIANKA,s.r.o., Liptovský Mikuláš  42.-  EUR  21.07.2015  06.08.2015  Fa za vývoz separovaného zberu
 118/2015  36407968  PROLINK,s.r.o.Dolný Kubín  10,20.-  EUR  22.07.2015  06.08.2015  Fa za náplň do tonera
 119/2015  36407968   PROLINKK,s.r.o., Dolný Kubín  54,24.-  EUR  24.07.2015  31.07.2015  Fa za náplň do tonetrov
 120/2015  31045901 Miloš Huba - Orsa, Dolný Kubín  30,36.-  EUR  31.07.2015  02.10.2015  Fa za kancelárske potreby
 121/2015  36391000  DOXX,spol.s r.o. Dolný Kubín  928,12.-  EUR  05.08.2015   05.08.2015  Fa za stravné lístky
 122/2015  35763469  Slovak Telecom, Bratislava  19,99.-  EUR  06.08.2015  03.09.2015  Fa za telefón
 123/2015  36407968  PROLINK,s.r.o.,Dolný Kubín  31,20.-  EUR  06.08.2015  03.09.2015  Fa za náplň do tonera
 124/2015  31614531  ĽUPČIANKA,s.r.o. Liptovský Mikuláš  298,50.-  EUR  10.08.2015  21.09.2015  Fa za vývoz a uloženie KO
 125/2015  43897452  GASTRO VRÁBEĽ,s.r.o., Dolný Kubín  90,72.-  EUR  24.08.2018  21.09.2015  Fa za poháre
 126/2015  36407968  PROLINK,s.r.o., Dolný Kubín  43,33.-  EUR  26.08.2015 21.09.2015  Fa za náplň do tonera
127/2015  10996176  Štefan Laurinčík - Kvaťka, Bziny  99,99.-  EUR  02.09.2015  03.09.2015  Fa za Verejné osvetlenie, lavica,montáž
 128/2015  42215111  Mgr. Martin Machaj, Dolný Kubín  80.-  EUR  04.09.2015  21.09.2015  Fa za právne služby
 129/2015  3020835796  Miroslaw Lucian, Bratislava  93,60.-  EUR  07.09.2015  30.09.2015  Fa za regál
 130/2015  40976645  Mariana Beňušová,Autoškola Beňuš,Dolný Kubín  250.-  EUR  07.09.2015  02.10.2015  Fa za prepravu Bziny - Krasna CZ
 131/2015  35012013  Ing.Daniel Koleják,Trstená  50.-  EUR  08.09.2015  21.09.2015  Fa za prevádzkovanie ČOV
 132/2015  36391000  DOXX - stravné lístky, Žilina  902,13.-  EUR  09.09.2015  09.09.2015  Fa za stravné lísky
 133/2015  35960132  DATATRADE s.r.o. Zlaté Moravce  40,99.-  EUR   09.09.2015  21.09.2015  Fa za služby obce info
 134/2015  35763469  Slovak Telecom,Bratislava  25,67.-  EUR  09.09.2015  21.09.2015  Fa za telefón
 135/2015  31614531  ĽUPČIANKA,s.r.o.,Liptovský Mikuláš  457,78.-  EUR  16.09.2015  04.11.2015  Fa za vývoz KO
 137/2015  3602204702  Slov.vodohos.podnik, Piešťany  66,22.-  EUR  16.09.2015  02.10.2015  Fa za rozbor vody ČOV
 136/2015  31331131  ŠEVT a.s., Bratislava  59,54.-  EUR  17.09.2015  17.09.2015  Fa za tlačivá do knižnice
 137/2015  31614531  ĽUPČIANKA,Liptovský Mikuláš  42.-  EUR  23.09.2015  02.10.2015  Fa za vývoz separ.odpadu
 138/2015  36407968  PROLINK,s.r.o., Dolný Kubín  22.-  EUR  25.09.2015  02.10.2015  Fa za náplň do tonera
 139/2015  34490175  Jozef Varinský, Vrútky  65,40.-  EUR  29.09.2015  22.10.2015  Fa za opravu textilných roliet
140/2015   42215111  Mgr. Peter Machaj, Dolný Kubín  80.-  EUR  02.10.2015  22.10.2015  Fa za právne služby
 141/2015  31645976  JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. Žilina  10,76.-  EUR  09.10.2015  22.10.2015  Fa za mesačný poplatok, bezpečnostná SIM
 142/2015  35763469  Slovak Tellekom, Bratislava  20,06.-  EUR  09.10.2015  22.10.2015  Fa za T - com
 143/2015  35012013  Ing. Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  09.10.2015  22.10.2015  Fa za prevádzkovanie ČOV
 144/2015  48082040  PEKOS s.r.o., Dolný Kubín  215.-  EUR  14.10.2015  22.10.2015  Fa za pelety
 145/2015  42054575  Správa ciest, Závod Orava, Dolný kubín  257,20.-  EUR  14.10.2015  Fa za pokládku asfaltovou emulziou
 146/2015  47232480  Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava  28,99.-  EUR  16.10.2015  22.10.2015  Fa za služby verejnosti
 147/2015  36407968  PROLINK,s.r.o., Dolný Kubín  31,87.-  EUR  19.10.2015  04.11.2015  Fa za renovácia tonera
 148/2015  31614531  ĽUPČIANKA,s.r.o., liptovský Mikuláš  45.-  EUR  21.10.2015  22.10.2015  Fa za vývoz separ.zberu
 149/2015  44528035  JD ROZHLASY SK s.r.o.,Turzovka  899,02.-  EUR  21.10.2015  16.12.2015  Fa za servis bezdrôtového rozhlasu
 150/2015  27766837  KNEŽEK s.r.o., Palkovice  1 174,34  EUR  21.10.2015  21.10.2015  Fa zásahové oblečenie a hadice PO
 151/2015  14273608  Miroslav Maňuch, Dolný Kubín  130,80.-  EUR  23.10.2015  04.11.2015  Fa za montáž mliečnych fólií
 152/2015  00620246  JUDr.Milan Kleň, Dolný Kubín  161,02,-  EUR  02.11.2015  20.11.2015  Fa za notársku zápisnicu
 153/2015  35012013  Ing.Daniel Koleják, Trstená  50.-  EUR  04.11.2015  20.11.2015  Fa za prvádzkovanie ČOV
 154/2015  42215111  Mgr. Peter Machaj, Dolný Kubín  80,-  EUR  04.11.2015  20.11.2015  Fa za právne služby
 155/2015  35763469  Slovak Telecom, Bratislava  20,50,-  EUR  06.11.2015  20.11.2015  Fa za Slovak - TELECOM
 156/2015  36391000  DOX, Žilina  519,48,-  EUR  10.11.2015  12.11.2015  Fa za stravné lístky
 157/2015  31614531  ĽUPČIANKA, s.r.o., Liptovský Mikuláš  496,68,-  EUR  11.11.2015  20.11.2015  Fa za vývoz a uloženie odpadu
 158/2015  36737275  Net s r.o. Dolný Kubín  82,92,-  EUR  12.11.2015  08.12.2015  Fa za nastavenie a konfigurácia  routera
159/2015  41590465  LISA . Peter Jurík, Čierna Voda  27,88  EUR  18.11.2015  08.12.2015  Fa za prezentáciu obce
 160/2015  31614531  ĽUPČIANKA, s.r.o., Liptovský Mikuláš  87,-  EUR  20.11.2015  08.12.2015  Fa za vývoz separ.zberu
161/2015  687308   SFZ Bratislava  40,-  EUR  30.11.2015  02.12.2015  Fa za odmenu delegáta
 162/2015  10996176  Štefan Laurinčík, Bziny  18,-  EUR  01.12.2015  08.12.2015  Fa za žiarovku VO
 163/2015  36407968  PROLINK, s.r.o. Dolný Kubín  76,91,-  EUR  02.12.2015  08.12.2015  Fa za náplň 4ks toner
 164/2015  32271701  Vladimír Sopúch CaV, Veličná  1 443,-  EUR  02.11.2015  28.12.2015  Fa za betónovú suť a dopravu - IBV
 165/2015  35763469  Slovak Telecom a.s., Bratislava  19,99,-  EUR  07.12.2015  08.12.2015  Fa za telefón
 166/2015  10860061  BRIZ, Liptovský Hrádok  154,32,-  EUR  09.12.2015  16.12.2015  Fa za kalendáre
 167/2015  31614531  ĽUPČIANKA, s.r.o., Liptovský Muíkuláš  459,07,-  EUR  09.12.2015  16.12.2015  Fa vývoz odpadu
 168/2015  10846794  Milan Kurnota KAJO - Dolný Kubín  40,12,-  EUR  10.12.2015  16.12.2015  Fa za čistiace prostriedky
 169/2015  3602204702  Slov.vodohos.štátny podnik, Piešťany  198,66,-  EUR  15.12.2015  16.12.2015  Fa za rozbor vody ČOV
 170/2015  46233008  PROPACK s.r.o.,Oravský Podzámok  211,06,-  EUR  17.12.2015  28.12.2015  Fa za pelety
 171/2015  46419641  CeHaRex, s.r.o., Dolný Kubín  224,26,-  EUR  17.12.2015  18.12.2015  Fa za pracovné oblečenie
 172/2015  31614531   ĽUPČIANKA,s.r.o.,Liptovský Mikuláš  45,-  EUR  21.12.2015  28.12.2015  Fa za vývoz separovaného zberu