Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Odberateľské faktúry rok 2015

Interné číslo IČO Odberateľ Suma Mena Dátum prijatia Dátum úhrady Predmet
 1/2015  35858010  ENVI - PAK,a.s. Bratislava  176,26.-  EUR  24.04.2015  Fa za zber vyseparovaných odpadov z obalov
 2/2015  10846671  EKORAY, Námestovo  58,56.-  EUR  12.05.2015  Fa za zber elektroodpadu
 3/2015  37911431  Združenie miest a obcí, Dolný Kubín  200,-  EUR  17.09.2015  Fa za prenájom priestorov
 4/2015  35858010  ENVI - PAK,a.s. Bratislava  544,90,-  EUR  16.11.2015  Fa za zber vyseparovaných odpadov