Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

ROK 2015

Interné číslo IČO Dodávateľ Dátum podania  Predmet
 1/2015  36038041  TELETANDEM GM s.r.o. Žilina  13.01.2015  Objednávka na prekládku tel.kábla
 2/2015  SVP OZ Piešťany, Kuzmányho 10, Žilina  26.01.2015  Objednávka na rozbor vody ČOV
 3/2015

 Slovenská pošta, a.s.,Bratislava

 04.03.2015  Objednávka na poštovné známky
 4/2015  46358862  Margita s.r.o., Dolný Kubín  30.01.2015  Objednávka na záchranné - práce snehová kalamita
 5/2015  46358862  Margita s.r.o.,Dolný Kubín  08.02.2015  Objednávka na záchranné práce - snehová kalamita
 6/2015 Helena Straková, Fričkovce 22, Hertník  10.04.2015  Objednávka na vyhotovenie drevenej plakety a diplomov pre DHZ
 7/2015  31609911  Technické služby, Dolný Kubín  18.05.2015  Objednávka na vývoz skla
 8/2015  44968256  P.S. Invest, s.r.o. Ružomberok  29.06.2015  Objednávka na kancelársky nábytok
 9/2015 Správa ciest Žilins.samos. kraja, Dolný Kubín  28.09.2015  Objednávka na opravu výtlkov MK