Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Dodávateľské faktúry rok 2016

Interné číslo IČO Dodávateľ Suma Mena Dátum úhrady Dátum prijatia úhrady Predmet
1/2016        36391000 DOXX Žilinina 476,04 04.01.2016 04.01.2016 Fa za stravné lístky
2/2016 35763469 Slovak Telecom 19,99 07.01.2016 11.02.2016 Fa za telefón
3/2016 31614531 ĽUPČIANKA s.r.o. 461,92 08.01.2016 11.02.2016 Fa za skladovanie a vývoz KO
4/2016 44860781 Milan Maruniak 410,00 11.01.2016 13.01.2016 Fa za vstavanú skriňu
5/2016 31645976 Jablotron 10,76 12.01.2016 13.01.2016 Fa za bez.SIM
6/2016 43897452 Gastro Vrábeľ 68,40 15.01.2016 11.02.2016 Fa za mat. umývačky riadu
7/2016 36407968 PROLINK s.r.o. 22,00 18.01.2016 05.02.2016 Fa za toner
8/2016 31614531 ĽUPČIANKA s.r.o. 18,00 25.01.2016 11.02.2016 Fa za skladovanie a vývoz KO
9/2016 36737275 Net s.r.o. 81,00 29.01.201 11.02.2016 Fa za ESSET smart
10/2016 3639100 DOXX s.r.o. 437,60 01.02.206 01.02.2016 Fa za stravné lístky
11/2016 10996176 Štefan Laurinčík 20,40 02.02.2016 05.02.2016 Fa za opravu VO
12/2016 10846794 Kajo 20,54 03.02.2016 11.02.2016 Fa za čist.potreby
13/2016 31045901 Orsa 24,11 04.02.2016 11.02.2016 Fa za kanc. potreby
14,/2016 36407968 Prolink 31,20 05.02.2016 11.02.2016 Fa za toner
15/2016 3576369 Slovak Telecom 19,99 11.02.2016 11.02.2016 Fa za telefón
16/2016 50068849 MP Profit 1500,00 10.02.2016 11.02.2016 Fa za vypracovanie štúdie k proj.
17/2016 47232480 RTVS 28,99 11.02.2016 12.02.2016 Fa za poplatky RTVS
18/2016 46919805 Topse 8,40 15.02.2016 18.03.2016 Fa za akt. programov
19/2016 46233008 PROPACK s.r.o. 737,10 15.02.2016 31.03.2016 Fa za pelety
20/2016 36407968 PROLINK 22,94 16.02.2016 18.03.2016 Fa za toner - náplň
21/2016 31614531 Ľupčianka s.r.o. 96,00 18.02.2016 18.03.2016 Fa za vývoz separ.zberu
22/2016 366407968 PROLINK 31,20 03.03.2016 18.03.2016 Fa za náplň do tonera
23/2016 36391000 DOXX 610,49 03.03.2016 04.03.2016 Fa za stravné lístky
24/2016 46098461 Katarína Bombová 112,40 03.03.2016 18.03.2016 Fa za poháre na stol.turnaj
25/2016 687308 SFZ 35,00 07.03.2016 18.03.2016 Členský poplatok
26/2016 3782793601 Slovak Telecom 19,99 07.03.2016 18.03.2016 Fa za telefón
27/2016 46919805 Topset 505,80 07.03.2016 Fa za aktual. programov
28/2016 3602204702 SVP Piešťany 1,13 16.03.2016 18.03.2016 Fa za nájom potoka
29/2016 31614531 ĽUPČIANKA 590,44 17.03.2016 31.03.2016 Fa za vývoz KO
30/2016 31614531 ĽupČIANKA 129 17.03.2016 31.03.2016 Fa za vývoz nádob
31/2016 34131159 CART PRINT 6,12 18.03.2016 18.03.2016 Fa za daňové tlačivá
32/2016 36407968 PROLINK 31,87 24.03.2016 22.04.2016 Fa za náplň do tonera
33/2016 50068849 MP Profit 500 29.03.2016 22.04.2016 Fa za vypracovanie štúdie 
34/2016 3602204702 Slo.vodohos.podnik 66,22 31.03.2016 22.04.2016 Fa za fyzik.chemický rozbor vody - ČOV
35/2015 36391000 DOXX Žilina 584,48 31.03.2016 01.04.2016 Fa za stravné lístky
36/2016 35958120 LYRECO 19 04.04.2016 22.04.2016 Fa za plnenie tonera
37/2016 319614531 ĽUPČIANKA 557,51 05.04.2016 22.04.2016 Fa za vývoz a skladovanie KO
38/2016 31645976 Jablatron 10,76 06.04.2016 22.04.2016 Fa za bezpečnostnú SIM kartu
39/2016 35763469 Slovak Telecom 20,74 11.04.2016 22.04.2016 Fa za telefón
40/2016 36754749 CBS spol,s.r.o. 108 12.04.2016 22.04.2016 Fa za fotografovanie obce
41/2016 36931241 Ladislav Farmadin 65 14.04.2016 22.04.2016 Fa za šmýkačku
42/2016 40971805 Ing. Štefan Sakmár 900 15.04.2015 22.04.2016 Fa za výškové zameranie cesty Dielnice
43/2016 31614531 ĽUPČIANKA,s.r.o 102 21.04.2016 22.04.2016 Fa za vývoz nádob
44/2016 36391000 DOXX,spol.s r.o. 610,49 29.04.2016 03.05.2016 Fa za stravné lístky
45/2016 687308 SFZ 132 02.05.2016 03.05.2016 Fa za správu a prevádzku ISSF
46/2016 10850414 Jaroslav Babušiak 274,94 04.05.2016 04.05.2016 Fa za sklenie okien ČOV
47/2016 35763469 Slovak Telecom,a.s 20,88 06.05.2016 27.05.2016 Fa za telefón
48/2016 32274947 Ing.Pavol Palider 150 09.05.2016 27.05.2016 Fa za ročnú údržbu programu
49/2016 36407968 PROLINK,s.r.o. 31,87 13.05.2016 27.05.2016 Fa za náplň do tonera
50/2016 43930824 Signo, s.r.o. 9,10 23.05.2016 27.05.2016 Fa za vlajky
51/2016 31614531 ĽUPČIANKA,s.r.o 111 23.05.2016 27.05.2016 Fa za vývoz nádob
52/2016 31614531 ĽUPČIANKA,s.r.o. 536,92 23.05.2016 27.05.2016 Fa za vývoz a uloženie odpadu
53/2016 36407968 PROLINK,s.r.o. 30,53 31.05.2016 07.06.2016 Fa za plnenie tonera
54/2016 36391000 DOXX, s.r.o. 687,60 03.06.2016 06.06.2016 Fa za stravné lístky
55/2016 00156884 Slov.hydromet.ústav 179,16 07.06.2016 07.06.2016 Fa za poskytnuté hydrologické údaje
56/2016 3602204702 Slov.vodohos.podnik Piešťany 195,52 07.06.2016 27.06.2016 Fa za rozbor vody ČOV
57/2016 35763469 Slovak Telecom 20,24 09.06.2016 27.06.2016 Fa za telefón
58/2016 10996176 Štefan Laurinčík 94,60 16.06.2016 27.06.2016 Fa za  opravu čerpadla ČOV a lampy na ul.Lazy
59/2016 32272227 QUATTROGAS 13,22 20.06.2016 27.06.2016 Fa za hadice
60/2016 31614531 ĽUPČIANKA,s.r.o. 99 22.06.2016 27.06.2016 Fa za vývoz separ. zberu
61/2016 46919805 TOPSET s.r.o. 79,20 29.06.2016 25.07.2016 Fa za program - Registratúra
62/2015 36672254 Oravská vodohos.spoločnosť 113,81 01.07.2016 25.07.2016 Fa za prečistenie kanalizácie
63/2016 36391000 DOXX 710,39 04.07.2016 04.07.2016 Fa za stravné lístky
6482016 31614531 ĽUPČIANKA,s.r.o 511,25 07.07.2016 25.07.2016 Fa za skladovanie a vývoz KO
65/2016 35763469 Slovak Telecom 20,42 07.07.2016 25.07.2016 Fa za T-com
66/2016 31645976 JABLOTRON 10,76 08.07.2016 25.07.2016 Fa za bezpečnostnú SIM kartu
67/2016 31614531 ĽUPČIANKA,s.r.o 683,- 18.07.2016 25.07.2016 Fa za vývoz a uloženie KO
68/2016 31614531 ĽUPČIANKA,s.r.o 105,- 18.07.2016 25.07.2016 Fa za vývoz sep. zberu
69/2016 46919805 TOPSET s.r.o. 12,- 18.07.2016 25.07.2016 Fa za vzdialený prístup
70/2016 36391000 DOXX 477,24 01.08.2016 02.08.2016 Fa za stravné lístky
71/2016 35712783 PLANEO Elektro 319 02.08.2016 03.08.2016 Fa za chladničku
72/2016 35763469 Slovak Telekom 19,99 09.08.2016 06.09.2016 Fa za telefón
73/2016 48299839 KNEZEK SK s.r.o. 2165,64 16.08.2016 17.08.2016 Fa za materiál PO
74/2016 31614531 ĽUPČIANKA, s.r.o. 419 17.08.2016 06.09.2016 Fa za vývoz KO
75/2016 10996176 Štefan Laurinčík 42,36 05.09.2016 06.09.2016 Fa za opravu VO
76/2016 36391000 DOXX 386,40 06.09.2016 06.09.2016 Fa za sstravné lístky
77/2016 35763469 Slovak Telecom 19,99 07.09.2016 07.09.2016 Fa za telefón
78/2016 34490175 Jozef Varinský 86,40 07.09.2016 07.09.2016 Fa za opravu roliet
79/2016 36754749 CBS - Kynceľová 106,80 07.09.2016 07.09.2016 Fa za fotografie obce
80/2016 35960132 Datatrade, s.r.o. 40,99 09.09.2016 26.09.2016 Fa za ročný poplatok - služby obce.info
81/2016 31614531 ĽUPČIANKA 509,29 12.09.2016 26.09.2016 Fa za vývoz a skladovanie KO
82/2016 3602204702 Slov.vodohos.podnik 66,22 16.09.2016 26.09.2016 Fa za rozbor vody ČOV
83/2016 36005771 SKELET 140,02 19.09.2016 26.09.2016 Fa za betónové kvetináče
84/2016 36415014 EKOBOSS, s.r.o 47,21 21.09.2016 26.09.2016 Fa za materiál - oprava záchodov TJ
85/2016 48299839 KNEZEK SK s.r.o 468,24 22.09.2016 26.09.2016 Fa za hadice PO
86/2016 36391000 DOXX 367,20 04.10.2016 05.10.2016 Fa za stravné lístky
87/2016 35012013 Ing. Daniel Koleják 50 07.10.2016 25.10.2016 Fa za prevádzkovanie ČOV
88/2016 31645976 JABLOTRON 10,76 10.10.2016 25.10.2016 Fa za mesač.poplatok - bezpeč.SIM karta
89/2016 35763469 Slovak Telecom 20,47 10.10.2016 25.10.2016 Fa za Slovak Telecom
90/2016 36407968 Prolink, s.r.o. 63,74 11.10.2016 25.10.2016 Fa za tonere
91/2016 36389030 OFZ,a.s.Istebné 445,66 14.10.2016 25.10.2016 Fa za uhlie
92/2016 46596399 Ing. Norbert Molnár 50 17.10.2016 25.10.2016 Fa za vyhotovenie geometrickej osi
93/2016 31161838 KRUPA KAJO, s.r.o. 98 26.10.2016 27.10.2016 Fa za vozík Pegas
94/2016 32274947 SOFT 16 27.10.2016 27.10.2016 Fa za opravu programu
95/2016 363391000 DOXX 362 27.10.2016 27.10.2016 Fa za dar.poukážky pre dôchodcov
96/2016 36391000 DOXX 542,23 31.10.2016 02.11.2016 Fa za stravné lístky
97/2016 36407968 PROLINK 57,60 02.11.2016 29.11.2016 Fa za tonere
98/2016 41590465 Peter Jurík - LISA 27,88 04.11.2016 29.11.2016 Fa za prezentáciu obce
99/2016 31614531 ĽUPČIANKA 478,90 07.11.2016 12.12.2016 Fa za vývoz a skladovanie KO
100/2016 35763469 Slovak Telecom 19,99 08.11.2016 29.11.2016 Fa za T - com
101/2016 35012013 Ing. Daniel Koleják 50 09.11.2016 29.11.2016 Fa za prevádzkovanie ČOV
102/2016 50254430 Inovel,s.r.o. Vyšný Kubín 27 10.11.2016 29.11.2016 Fa za adaptér,ovládacia hadica
103/2016 46233008 PROPACK s.r.o. 897,60 15.11.2016 29.11.2016 Fa za pelety
104/2016 475555054 VIZUALDK projekt 500 22.11.2016 12.12.2016 Fa za projekt zberného dvoru
105/2016 44860781 Maruniak Milan 390 23.11.2016 29.11.2016 Fa za regál do archívu
106/2016 35012013 Ing.Daniel Koleják 50 01.12.2016 12.12.2016 Fa za prevádzkovanie ČOV
107/2016 36391000 DOXX 607,24 01.12.2016 01.12.2016 Fa za stravné lístky
108/2016 31045901 ORSA - Miloš Huba 50,52 02.12.2016 12.12.2016 Fa za kancelárske potreby
109/2016 46919805 TOPSET 36 02.12.2016 12.12.2016 Fa za vzdialený prístup - obnova programov
110/2016 44033656 ORAVINGstavebniny 45,02 05.2.2016 12.12.2016 Fa za stav.materiál - cintorín
111/2016 35763469 Slovak Telekom 20,20 08.12.2016 12.12.2016 Fa za T - com
112/2016 10860061 Aleksander Lozovský 185,76 09.12.2016 12.12.2016 Fa za stolové kalendáre
113/2016 46419641 CeHaTex 110,40 15.12.2016 16.12.2016 Fa Za pracovnú obuv a oblečenie
114/2016 31614531 ĽUPČIANKA 602,60 15.12.2016 22.12.2016 Fa za vývoz a skladovanie KO
115/2016 3602204702 Slov.vodohos.podnik 59,02 22.12.2016 22.12.2016 Fa za rozbor vody ČOV
116/2016 32271701 Vladimír Sopúch 468,36 22.12.206 22.12.2016 Fa za štrkodrvinu
117/2016 36362981 KAJO - Krúpa Kajo 86,80 26.12.2016 26.12.2016 Fa za sadu obedárov
118/2016 47192941 1536 26.12.2016 26.12.2016 Fa za výrobu redakčného systému