Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Odberateľské faktúry 2016

Interné číslo IČO Odberateľ Suma Mena Dátum prijatia Dátum úhrady Predmet
1/2016       10846671 Peter Bolek      26,40  €     11.02.2016            18.02.2016           Fa za elektroodpad
 2/2016          35858010        

                 ENVI-PAK      572,06 €      04.03.2016

                          Fa za vyseparované odpady
 3/2016       31588506                  ERPOS Žilina   1 400 €      16.03.2016       21.10.2016   Fa za prenájom priestorov
  4/2016         10846671                  Peter Bolek       33,64 €     21.06.2016                             Fa za zber elektroodpadu