Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

ROK 2014

KRONIKA OBCE BZINY ROK 2014

Starosta obce: PhDr. Ján Beňuš

Poslanci OZ:

·         Mgr. Peter Beňuš

·         Ing. Janka Marettová

·         Emília Pápežová

·         Mgr. Ján Laurinčík

·         Jozef Brtoš

·         Pavol Puškáš

·         Eugen Záhora

Od 15.12.2014

·         Jana Dulíková

·         Ing. Janka Marettová

·         Ján Pšenák

·         Ing. Milan Duraj

·         Jozef Brtoš

·         Ing. Marek Jakubjak

·         Mária Danková

Hlavný kontrolór obce: RNDr. Mária Varmusová

Zasadania Obecného zastupiteľstva:

·         23.01.2014 – mimoriadne zasadnutie OZ za účasti zástupcov družobnej obce Wilkowice

·         24.04.2014

·         09.06.2014

·         16.06.2014

·         30.06.2014

·         12.09.2014

·         15.12.2014 – slávnostné obecné zastupiteľstvo so zložením sľubu nových poslancov a starostu obce na volebné obdobie 2014-2018

Akcie a aktivity obce:

*      01.01.2014

 Privítanie Nového roku – tradičné stretnutie obyvateľov obce pred kultúrnym domom , prianie všetkého dobrého od starostu obce spolu s prípitkom.

*      06.01.2014

 Trojkráľový šachový turnaj VI. Ročník Memoriálu Floriána Kozáka – pravidelne usporiadavaný šachový turnaj

*      12.01.2014

Účasť futbalistiek na ženskom halovom turnaji v Žiline o Pohár predsedu SsFZ . Bzinské dievčatá obsadili 5. miesto

*      17.01.2014

X. Ročník Bzinský ples – kultúrno-spoločenské podujatie, spomienkový darček, tombola, hudba, program spestrila tanečná skupina REFRESH zo SZŠ Jánoš

*      Od 31.01.2014 do 02.02. 2014

Víkendová akcia plná hier a prekvapení pre deti zo Bzín usporiadaná OZ Chuť žiť v spolupráci so študentmi VŠZaSP  sv. Alžbety a garantom starostom obce Bziny PhDr. Jánom Beňušom, ktorý pomohol študentom rozbehnúť 3 projekty, z ktorých získali finančné prostriedky na usporiadanie akcie. Projekt podporili aj sponzori.

*      08.02.2014

Turnaj o pohár starostu obce Bziny, na ktorom sa zúčastnilo 5 tímov. V ženskom halovom futbalovom turnaji sa bzinkám podarilo získať druhé miesto.

*      01.03.2014

Fašiangový karneval na Bzinách, rozprávka plná hier, zábavy, súťaží, dobrej nálady a bábkového divadla pre naše maskované deti. Do tejto akcie, ktorá skončila pred obecným úradom vypúšťaním lampiónov šťastia, sa zapojili aj študenti VŠ ZaSP sv. Alžbety

*      22.03.2014

I. ročník Bzinského pedála náš spoluobčan M. Grznár,  prišiel za starostom obce PhDr. Jánom Beňušom s myšlienkou spojiť tých, čo jazda na dvoch kolesách chytila za srdce. Starostovi sa tento zámer zapáčil a aktívne podporil túto akciu. Na výber bolo niekoľko rôznych trás. Najkratšia trasa končila v Pucove, kde bol všetkým účastníkom ponúknutý teplý čaj, niečo malé na zahryznutie a najrýchlejším šťastlivcom aj domáca štrúdľa z kuchyne  pani Betky - manželky starostu obce Pucov. Pelotón cyklistov šiel za sprievodu polície, ktorá dohliadala na bezpečnosť podujatia. Na Bzinskom pedáli bolo zaregistrovaných 69 účastníkov. Podujatia sa zúčastnili cyklisti nielen z rôznych kútov Oravy a Slovenska, ale aj z Čiech. Celú trasu absolvoval aj Ing. Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja a predseda SDKU- DS, ktorý bol krásou nášho kraja nadšený, a preto po ceste neraz vytiahol svoj fotoaparát. Medzi účastníkmi nechýbali ani starostovia obcí Bziny, Pucov, ktorí tiež prišli podporiť dobrú myšlienku. Každý účastník Bzinského pedála potom dostal pamätný list s podpismi starostov obcí - Bziny, Medzibrodie, Pucov, Pribiš a Pokryváč - obcí, ktorými viedli jednotlivé cyklotrasy. Kto mal záujem, mohol si na pamiatku kúpiť tričko s logom podujatia. Po príchode do cieľa boli všetci cyklisti pohostení klobáskou a  jaterničkou  a dostali aj niečo na doplnenie tekutín. Na záver boli odmenení najstarší a najmladší účastník podujatia. Kým dospelí šliapali do pedálov, pre deti bola pripravená bezpečnostno-preventívna akcia a rôzne súťaže na bicykloch. Odmenení boli aj víťazi detských súťaží a nakoniec aj všetky ostatné deti.

*      15.03.2014  

Voľby prezidenta republiky

Počet oprávnených voličov: 426

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky : 243

Počet odovzdaných obálok : 243

Počet platných hlasov: 242

Volebná účasť : 57 %

*      29.03.2014

Počet oprávnených voličov: 428

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 273

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov: 270

FICO Róbert, doc. JUDr., CSc. 86

KISKA Andrej, Ing. 184

*      21. - 22.05.2014

cyklická akcia “Kulinárske dedičstvo" návšteva družobnej obce Wilkowice na ktorej sa zúčastnilo 40 občanov Bzín, pre ktorých bol pripravený bohatý program. Od turistických akcií, návštevy historických pamiatok až po kulinárske dni s kultúrnym programom, kde Bzinci boli čestnými hosťami.

*      11.05.2014

Oslava dňa matiek

*      24.05.2014

Voľby do Európskeho parlamentu

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 433

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 105

Počet odovzdaných obálok: 105

Počet platných hlasov: 104

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, OKS  2

KDH 42

SMER - sociálna demokracia  5

Slovenská ľudová strana 3

7 statočných regionálna strana Slovenska 2

Strana TIP1

Strana demokratického Slovenska1

Strana zelených 2

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 9

Právo a spravodlivosť 8

SaS 2

Strana moderného Slovenska 1

KSS 4

SNS 11

SDKÚ - DS 8

*      Terénna sociálna práca  v obci Bziny

Od 01. 06. 2014 v obci Bziny vznikli dve pracovné miesta terénnych sociálnych pracovníkov, vďaka NFP poskytnutých Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI a zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Obec Bziny tak zamestnala dvoch občanov z obce Bziny, ktorí chcú byť nápomocní pri riešení senzibilizačných aktivít komunity a poskytovať tak poradenské služby a sociálnu prácu  pre obyvateľov obce Bziny.      

*      07.06.2014

Oslava dňa detí

*      21.06.2014

III. ročník Nenáročná hasičina

*      od 11.08. 2014 do 15. 08. 2014

Občianske združenie Chuť Žiť v spolupráci s obcami Dolnooravského regiónu pod záštitou starostu obce Bziny PhDr. Jána Beňuša, pripravilo denný detský tábor pre deti vo veku od 6 do 13 rokov .

*       19. 07. 2014

XXII. ročník Memoriálu Jána Beňuša

*      19.09.2014

Účasť na MINICHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2014  na futbalovom štadióne v Krásne sa  uskutočnilo regionálne kolo skupiny A súťaže Minichampions liga Slovensko 2014 dievčat. Štartovalo 6 družstiev, ktoré hrali systémom každý s každým o jedno postupové miesto na finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska tejto súťaže. Naše dievčatá skončili druhé, čo znamenalo nepostupovú priečku.

*      Zdravotní osvetári v obci Bziny

Od 1. 10. 2014 v obci Bziny vznikli dve pracovné miesta zdravotných osvetárov, vďaka NFP poskytnutých Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI a zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Obec Bziny tak zamestnala dvoch občanov z obce Bziny, ktorí chcú byť nápomocní pri riešení senzibilizačných aktivít komunity a poskytovať tak poradenské služby a zdravotno-sociálnu osvetu pre obyvateľov obce Bziny. 

*      24.09.2014

REGIONÁLNA LIGA ŽIAČOK STRED – skupina A V stredu 24. septembra sa na štadióne OŠK Bziny na Orave dohrával druhý turnaj skupiny A Regionálnej ligy žiačok. Zatiaľ z nevyjasnených príčin nepricestovalo družstvo Kysuckého Lieskovca a tak sa odohrali len tri z plánovaných šiestich zápasov. Do súťaže už zasiahli aj domáce futbalistky, ktoré v oboch zápasoch do prestávky viedli, ale v druhej časti hry podľahli Martinu aj Žiline. Aj po druhom turnaji vedú v tabuľke bez straty dievčatá ŠKF VIX Žilina, ktoré budú mať v nedeľu 28. septembra na najbližšom turnaji v Kysuckom Lieskovci voľno.

*      15.11.2014

Voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce

Oficiálne výsledky volieb v obci Bziny do obecného zastupiteľstva a starostu obce Bziny Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 443

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 338

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 335

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:                        336

Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

 1. 157       Ján Beňuš, PhDr.
 2.   76       Stanislav Málik
 3.   86       Jozef Pšenák. Ing.
 4.   17       Václav Vrtich, Ing.

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 1. Mária Danková           140 platných hlasov
 2. Jana Dulíková              129 platných hlasov
 3. Jozef Brtoš                   114 platných hlasov
 4. Marek Jakubjak, Ing. 112 platných hlasov
 5. Jana Marettová, Ing.  106 platných hlasov
 6. Ján Pšenák                   105 platných hlasov
 7. Milan Duraj, Ing.        103 platných hlasov 

*      27.11.2014 – 30.11.2014

obec Bziny zorganizovala stretnutie  zástupcov partnerských obcí, ktoré sa  uskutočnilo v rámci projektu PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA – NÁSTROJ AKTÍVNEHO OBČIANSTVA, ktorý financovala Európska únia z programu Európa pre občanov.Projekt bol zameraný na upevňovanie existujúcich vzťahov a vytváranie nových vzťahov obyvateľov  partnerských obcí Bziny, Wilkowice, Krásna, Rimóc, Privlaka. Cieľom projektu  bolo zvýšiť povedomie občanov o programe Európa pre občanov, Európskom parlamente, Európskej únii, voľbách do EP 2014, hodnotách a občianskych právach v EÚ  formou workshopov a diskusných fór. Spoločné stretnutie zástupcov jednotlivých obcí bolo spojené  aj s prezentáciou jednotlivých obcí, ochutnávkou tradičných špecialít a ukážkou zvykov, tradícií. Na workshopoch, diskusných fórach  a sprievodných akciách sa zúčastnilo 248 občanov. Pre účastníkov stretnutia bol pripravený bohatý program. Po príchode do Bzín absolvovali prehliadku obce, prehliadku kultúrneho domu, ktorý sa v súčasnosti  rekonštruuje. Nasledovali prezentácie zúčastnených miest a organizácií, vytvorili sa  pracovné skupiny. Spoločenský večer priniesol bližšie spoznanie účastníkov. Vo workshopoch a diskusných fórach si mali možnosť vymeniť názory na činnosť Európskeho parlamentu, Európsku úniu, voľby do EP 2014,  práva v EÚ. Zúčastnení ocenili možnosť diskusie s europoslancom Ing. Ivanom Štefancom, MBA, PhD., ktorý sa zúčastnil nielen diskusného fóra, ale aj kulinárskeho večera, ktorý bol spojený s ochutnávkou tradičných jedál zúčastnených krajín. Účastníci stretnutia zamerali pozornosť aj na prehliadku kultúrnych a historických pamiatok  oravského regiónu, tvorbu spoločných výstupov, vytvorenie  plánu spoločných aktivít a projektov, verejnú prezentáciu výsledkov stretnutia, návrhy spolupráce. Počas programu bol aj krst CD s filmom p. Salvu – 200. rokov posvätenia kostola v Bzinách, ktorý bol po krste CD zúčastneným premietnutý. V kultúrnom programe počas rozlúčkového večera vystúpilo Tovarišstvo Zbojníkov Beskydníkov, Chór Cantica z Bystrej a Oravská muzika. Za spoločnú hymnu partnerstva zúčastnení zvolili pieseň ,, Goraľu, cy či nežaľ ", ktorú si zúčastnení spoločne zaspievali. Účastníci po zaujímavom programe mohli zrelaxovať v Aquarelaxe Dolný Kubín.

*      05.12.2014

Návšteva svätého Mikuláša na Bzinách

*      27.12.2014

VIII. ročník Prechodu bzinským chotárom turistická akcia pre milovníkov prírody.

     

Schválené projekty obce:

ü  Projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko -Slovenská republika 2007 -2013 – Tradície bez hraníc

ü  ŠR dotácia na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

ü  BRUSEL – Grant Partnerská spolupráca – nástroj aktívneho občianstva

Podané projekty obce

ü  ŽoNFP – Regulácia potoka