Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Rok 2015

                                                                                          KRONIKA OBCE BZINY ROK 2015

Starosta obce: PhDr. Ján Beňuš

Poslanci OZ:

·         Jana Dulíková

·         Ing. Janka Marettová

·         Ján Pšenák

·         Ing. Milan Duraj

·         Jozef Brtoš

·         Ing. Marek Jakubjak

·         Mária Danková

Hlavný kontrolór obce: RNDr. Mária Varmusová

Zasadania Obecného zastupiteľstva:

·         06.02.2015

·         17.02.2015

·         15.05.2015

·         12.06.2015

·         11.09.2015

·         30.11.2015

Akcie a aktivity obce:

*      01.01.2015

 Privítanie Nového roku – tradičné stretnutie obyvateľov obce pred kultúrnym domom , prianie všetkého dobrého od starostu obce spolu s prípitkom.

*      06.01.2015

 Trojkráľový šachový turnaj VII. Ročník Memoriálu Floriána Kozáka – pravidelne usporiadavaný šachový turnaj

*      07.02.2015

REFERENDUM

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 439

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 224

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 224

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 224

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 0

% účasti: 51,03

Odpovede na referendové otázky

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 

áno: 218   nie: 5

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

áno: 214   nie: 7

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

áno: 216   nie: 5

*      16. - 17. 2. 2015

 Návšteva družobnej obce Wilkowice v rámci projektu „Tradície bez hraníc – poľsko –slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií

*      29. 03. 2015

Zhromaždenie účastníkov JPU v k.ú. Dielnice

*      11. 04. 2015

II. ročník Bzinský pedál

*      02.05.2015 OZ Chuť žiť a KC Bziny zorganizovali voľnočasovú aktivitu pre deti – celodenný výlet s názvom „Vlakom za minulosťou“, kde sa deti zúčastnili THurzových dní v Oravskom Podzámku na hrade.

*      03.05.2015

Jednodňová púť do SANKTUARIA Matki Boźej Królowej Polski SZCZYRK – GÓRKA 

*      12-13.05.2015

Návšteva družobnej obce Wilkowice v rámci projektu „Tradície bez hraníc – poľsko –slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií

*      Od mája 2015

Komunitné centrum Bziny začalo doučovanie detí základných škôl - Program Spojivko – individuálne doučovanie detí navštevujúcich komunitné centrum Bziny

*      16.05.2015

Dobrovoľnícky projekt - V rámci dobrovoľníctva  skupinka obyvateľov Bzín - BSP - Bzinského spolku priateľov - vybudovala v strede chotára posedenie pre okoloidúcich pocestných. Asi 10 ľudí sa rozhodlo vyčistiť zanedbaný priestor, kde sa stretávajú trasy vedúce zo Bzín a z Brezovca ku kaplnke sv. Vendelína na Pucovskej holi.  Ďalšiu lavičku pridali aj k už existujúcemu posedeniu, ktoré vybudovali vlani.

*      19.06.2015

Slávnostné otvorenie Komunitného centra - zrekonštruovaného         kultúrneho domu. Otvorenie komunitného centra sa za účastí hostí z partnerských obcí, starostov okolitých obcí, bývalých aj súčasných poslancov obecného zastupiteľstva, dodávateľov a iných pozvaných hostí. Slávnostnú pásku prestrihol a komunitné centrum vysvätil  správca farnosti vdp. Štefan Saloka. Sviatočnú atmosféru umocnili svojim programom naši spolufarníci z Kňažej. Vystúpili aj hostia z Medzibrodia - svoj program nám predviedla folklórna skupina Rovienca.

*      17.05.2014

Výročná členská schôdza DHZ

*      07.06.2015

pri príležitosti MDD – Detská nedeľa, pozvánka do kina Mier v Trstenej  „ Tučniaci z Madagaskaru“  Po filmovom predstavení sa na námestí Milana Rastislava Štefánika deti zúčastnili rôznych športových hier a kreatívnych dielní. Boli pre ne pripravené detské atrakcie a hudobné predstavenie. - obec Bzinyv spolupráci s OZ Chuť žiť,Autoškola Beňuš (Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

*      21.06. 2017

Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbáru

*      26.07.2015

XXIII. ročník Memoriálu Jána Beňuša – zúčastnené 4 mužstvá : Bziny, Beluša, Wilkowice, Liptovský Mikuláš

*      27.07 - 31. 07. 2015

Denný tábor - Letné dobrodružstvo. Letný tábor s dennou dochádzkou  pre deti s každodenným bohatým programom , čiastočne hradený rodičmi (50E/týždeň) - obec Bziny- v spolupráci s OZ Chuť žiť ( Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

*      23.08.2015

V roku 2015 prešlo 50 rokov od smrti biskupa Jána Vojtaššáka. Z tejto príležitosti nacvičili divadlo jeho rodáci zo Zakamenného. Ochotnícke divadlo prijalo pozvanie nášho kaplána Richarda a prišli k nám na Bziny, aby nám priblížili ťažký a tŕnistý život nášho skromného a pokorného biskupa.

*      29. 08. 2015

Šachový turnaj IV.ročník FOFO-BERNARD cup – šachový klub Bziny

*      05. 09. 2015

Medzinárodný futbalový turnaj starých pánov obcí - obec Bziny, OZ Chuť žiť(program Európskej únie Európa pre občanov) 

*      05. 09. 2015

stretnutie so zástupcami partnerských obcí -obec Bziny, OZ Chuť žiť (program Európskej únie Európa pre občanov projekt – Budúcnosťou Európy sú aktívni občania)

Prvý septembrový víkend zorganizovalo OZ Chuť ŽIŤ spolupráci so starostom obce Bziny stretnutie zástupcov partnerských obcí v rámci projektu: Budúcnosťou Európy sú aktívni občania, ktorý je spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov. Cieľom projektu je spájať ľudí z miestnych komunít, posilniť partnerstvá, vytvoriť priestor pre občanov s cieľom zvýšiť povedomie o hodnotách a právach občanov v EÚ, čomu prispelo diskusné fórum s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom. 

Pre hostí bol pripravený bohatý program: prehliadka  zrekonštruovaného Komunitného centra,  prehliadka obce, prehliadka kultúrnych a historických pamiatok regiónu – kostolík Leštiny, workshopy, futbalový turnaj starých pánov, hasičská súťaž, ochutnávka jedál, kultúrny program, spoločenský večer , relax v Aqua parku.

*      06. 09. 2015

 hasičská súťaž s medzinárodnou účasťou Nenáročná hasičina IV. ročník – Dobrovoľný hasičský zbor Bziny, obec Bziny, OZ Chuť žiť

*      06. 09. 2015

 Športový deň – akcia s programom pre deti - obec Bziny v spolupráci s OZ Chuť žiť

*      17.09.2015

ZMODO na Bzinách – zasadnutie sa konalo v sále komunitného centra

*      20. 09. 2015

Výlet do ZOO Zlín - Lešná obec Bziny, OZ Chuť žiť KC Bziny usporiadali výlet pre záujemcov do zoologickej záhrady v Čechách

*      September 2017

KC Bziny pripravili pre rodičov možnosť zúčastniť sa na spoplatnenom filiálnej terapii, tréningu rodičovských zručností

*      19.09.2015

Majstrovský futbalový zápas II. Ligy žien - západ
OŠK Bziny - TJ Kovo Beluša na futbalovom ihrisku v Bzinách

*      September 2015

Rekonštrukcia oplotenia cintorína

Staré oplotenie nášho  cintorína bolo v dezolátnom stave, preto sa obec rozhodla začať s jeho rekonštrukciou.  Obnovu na chvíľu zdržala rekonštrukcia kultúrneho domu, ale po jeho slávnostnom otvorení, už nič nebránilo plánovanú rekonštrukciu plota dokončiť. Zamestnanci obecného úradu odviedli skvelú prácu. Po vybudovaní nových stĺpikov a osadení zábradlia, dostal plot  vďaka šikovným rukám našich žien nový náter. Teraz je jednoduchý, elegantný a ľahšie sa bude udržiavať. Právom môžeme byť naň hrdí a všetci, ktorí sa podieľali na jeho rekonštrukcii si zaslúžia naše veľké poďakovanie. Na rekonštrukcii coplotenia sa vo veľkej miere podielal aj poslanec OZ Jozef Brtoš.

*      20.9.2015

Charitatívna zbierka – na pomoc utečencom KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny.

*      21.09.2015

FS Bzinček obnovuje svoju činnosť zápisom detí

*      25.09.2015

Školenie prvej pomoci

KC Bziny pripravili  bezplatné školenie prvej pomoci pod vedením RNDr. Márie Varmusovej

*      29.09.2014

Oprava výtlkov v obci

Výtlky na našich obecných cestách trápili nejedného z vás, hlavne však vodičov motorových vozidiel, ktorí okolo nich denne prechádzali. Tento stav je už minulosťou. Ako ste si už iste všimli, dňa 29. 09. 2015 prebehla oprava miestnych komunikácii v našej obci.  Opravu uskutočnila správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Žilina.

*      Október 2015

Znovuotvorenie Obecnej knižnice v renovovaných priestoroch

*      10.10.2015

Deň otvorených dverí

Pre občanov obce, ktorí dostali možnosť prezrieť si celý novozrekonštruovaný kultúrny dom, kde bol pripravený aj krátky kultúrny program a občerstvenie v sále kultúrneho domu.

*      13.10.2015

Valné zhromaždenie Mikroregiónu Oravská vrchovina

*      13.10.2015

Jesenná beseda Osobné svedectvá Vladimíra Krčméryho KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny. Súčasťou besedy bolo aj vystúpenie Fakultného spevćkeho zboru OMNIA a výstava fotiek FOTOMOMENT BZINY- autora fotografií Miloša Grznára.

*      21.10.2015

Verejná prezentácia KC Bziny - konferencia

*      23.10.2015

Verejný hovor zvolaný poslancami OZ, kde sa diskutovalo o rôznych otázkach a problémoch v obci

*      25.10.2015

Pravidelné každoročné stretnutie so seniormi spojené s pohostením a kultúrnym programom

*      07.11.2015

Divadelné predstavenie „AMERIKA“ – Veličianske ochotnícke divadlo prišlo sprostredkovať naším občanom kultúrny zážitok.

*      26.11.2015

Katarínsky beh na Bziny cez Brezovec a Krnáče – pre milovníkov adrenalínového behu do kopca vo večerných hodinách

*      04.12.2015

Vianočné trhy KRAKOW - KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny zorganizovali celodenný výlet pre občanov Bzín.

*      5.12.2015

Mikuláš na Bzinách – každoročné odmeňovanie detí so sv. Mikulášom anjelom i čertom pred kostolom.

*      14.12.2015

Adventné posedenie

*      19.12.2015

Stolnotenisový vianočný turnaj štvorhier – pravidelná akcia našich pinpongistov.

.

Schválené projekty obce:

ü  MIKROREGIÓN ORAVSKÁ VRCHOVINA –projekt Separácia komunitného odpadu

ü  IAMPSVaR – Národný projekt Komunitné centrá

ü  ÚPSVaR Dolný Kubín – Šanca na zamestnanie na 9 mesiacov do júla 2016 – 4 pracovné miesta

ü  TATRABANKA – S priateľom do ZOO Zlín

ü  MPSVaR  - Opatrovateľská služba

Podané projekty obce

ü   OPKŽP MIKROREGIÓN ORAVSKÁ VRCHOVINA – Spoločný projekt – problematika biologického odpadu.

ü  MKSR – Bziny v minulosti a dnes – publikačná činnosť

ü  MFSR – Kamerový systém

ü  VÚC – Kamarát poď von

ü  MZVSR – Otázky poskytovania a kvality sociálno-právnej kurately

ü  Úrad vlády SR – Multifunkčné ihrisko

 KRONIKA OBCE BZINY ROK 2015

Starosta obce: PhDr. Ján Beňuš

Poslanci OZ:

·         Jana Dulíková

·         Ing. Janka Marettová

·         Ján Pšenák

·         Ing. Milan Duraj

·         Jozef Brtoš

·         Ing. Marek Jakubjak

·         Mária Danková

Hlavný kontrolór obce: RNDr. Mária Varmusová

Zasadania Obecného zastupiteľstva:

·         06.02.2015

·         17.02.2015

·         15.05.2015

·         12.06.2015

·         11.09.2015

·         30.11.2015

Akcie a aktivity obce:

*      01.01.2015

 Privítanie Nového roku – tradičné stretnutie obyvateľov obce pred kultúrnym domom , prianie všetkého dobrého od starostu obce spolu s prípitkom.

*      06.01.2015

 Trojkráľový šachový turnaj VII. Ročník Memoriálu Floriána Kozáka – pravidelne usporiadavaný šachový turnaj

*      07.02.2015

REFERENDUM

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 439

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 224

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 224

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 224

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 0

% účasti: 51,03

Odpovede na referendové otázky

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 

áno: 218   nie: 5

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

áno: 214   nie: 7

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

áno: 216   nie: 5

*      16. - 17. 2. 2015

 Návšteva družobnej obce Wilkowice v rámci projektu „Tradície bez hraníc – poľsko –slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií

*      29. 03. 2015

Zhromaždenie účastníkov JPU v k.ú. Dielnice

*      11. 04. 2015

II. ročník Bzinský pedál

*      02.05.2015 OZ Chuť žiť a KC Bziny zorganizovali voľnočasovú aktivitu pre deti – celodenný výlet s názvom „Vlakom za minulosťou“, kde sa deti zúčastnili THurzových dní v Oravskom Podzámku na hrade.

*      03.05.2015

Jednodňová púť do SANKTUARIA Matki Boźej Królowej Polski SZCZYRK – GÓRKA 

*      12-13.05.2015

Návšteva družobnej obce Wilkowice v rámci projektu „Tradície bez hraníc – poľsko –slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií

*      Od mája 2015

Komunitné centrum Bziny začalo doučovanie detí základných škôl - Program Spojivko – individuálne doučovanie detí navštevujúcich komunitné centrum Bziny

*      16.05.2015

Dobrovoľnícky projekt - V rámci dobrovoľníctva  skupinka obyvateľov Bzín - BSP - Bzinského spolku priateľov - vybudovala v strede chotára posedenie pre okoloidúcich pocestných. Asi 10 ľudí sa rozhodlo vyčistiť zanedbaný priestor, kde sa stretávajú trasy vedúce zo Bzín a z Brezovca ku kaplnke sv. Vendelína na Pucovskej holi.  Ďalšiu lavičku pridali aj k už existujúcemu posedeniu, ktoré vybudovali vlani.

*      19.06.2015

Slávnostné otvorenie Komunitného centra - zrekonštruovaného         kultúrneho domu. Otvorenie komunitného centra sa za účastí hostí z partnerských obcí, starostov okolitých obcí, bývalých aj súčasných poslancov obecného zastupiteľstva, dodávateľov a iných pozvaných hostí. Slávnostnú pásku prestrihol a komunitné centrum vysvätil  správca farnosti vdp. Štefan Saloka. Sviatočnú atmosféru umocnili svojim programom naši spolufarníci z Kňažej. Vystúpili aj hostia z Medzibrodia - svoj program nám predviedla folklórna skupina Rovienca.

*      17.05.2014

Výročná členská schôdza DHZ

*      07.06.2015

pri príležitosti MDD – Detská nedeľa, pozvánka do kina Mier v Trstenej  „ Tučniaci z Madagaskaru“  Po filmovom predstavení sa na námestí Milana Rastislava Štefánika deti zúčastnili rôznych športových hier a kreatívnych dielní. Boli pre ne pripravené detské atrakcie a hudobné predstavenie. - obec Bzinyv spolupráci s OZ Chuť žiť,Autoškola Beňuš (Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

*      21.06. 2017

Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbáru

*      26.07.2015

XXIII. ročník Memoriálu Jána Beňuša – zúčastnené 4 mužstvá : Bziny, Beluša, Wilkowice, Liptovský Mikuláš

*      27.07 - 31. 07. 2015

Denný tábor - Letné dobrodružstvo. Letný tábor s dennou dochádzkou  pre deti s každodenným bohatým programom , čiastočne hradený rodičmi (50E/týždeň) - obec Bziny- v spolupráci s OZ Chuť žiť ( Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

*      23.08.2015

V roku 2015 prešlo 50 rokov od smrti biskupa Jána Vojtaššáka. Z tejto príležitosti nacvičili divadlo jeho rodáci zo Zakamenného. Ochotnícke divadlo prijalo pozvanie nášho kaplána Richarda a prišli k nám na Bziny, aby nám priblížili ťažký a tŕnistý život nášho skromného a pokorného biskupa.

*      29. 08. 2015

Šachový turnaj IV.ročník FOFO-BERNARD cup – šachový klub Bziny

*      05. 09. 2015

Medzinárodný futbalový turnaj starých pánov obcí - obec Bziny, OZ Chuť žiť(program Európskej únie Európa pre občanov) 

*      05. 09. 2015

stretnutie so zástupcami partnerských obcí -obec Bziny, OZ Chuť žiť (program Európskej únie Európa pre občanov projekt – Budúcnosťou Európy sú aktívni občania)

Prvý septembrový víkend zorganizovalo OZ Chuť ŽIŤ spolupráci so starostom obce Bziny stretnutie zástupcov partnerských obcí v rámci projektu: Budúcnosťou Európy sú aktívni občania, ktorý je spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov. Cieľom projektu je spájať ľudí z miestnych komunít, posilniť partnerstvá, vytvoriť priestor pre občanov s cieľom zvýšiť povedomie o hodnotách a právach občanov v EÚ, čomu prispelo diskusné fórum s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom. 

Pre hostí bol pripravený bohatý program: prehliadka  zrekonštruovaného Komunitného centra,  prehliadka obce, prehliadka kultúrnych a historických pamiatok regiónu – kostolík Leštiny, workshopy, futbalový turnaj starých pánov, hasičská súťaž, ochutnávka jedál, kultúrny program, spoločenský večer , relax v Aqua parku.

*      06. 09. 2015

 hasičská súťaž s medzinárodnou účasťou Nenáročná hasičina IV. ročník – Dobrovoľný hasičský zbor Bziny, obec Bziny, OZ Chuť žiť

*      06. 09. 2015

 Športový deň – akcia s programom pre deti - obec Bziny v spolupráci s OZ Chuť žiť

*      17.09.2015

ZMODO na Bzinách – zasadnutie sa konalo v sále komunitného centra

*      20. 09. 2015

Výlet do ZOO Zlín - Lešná obec Bziny, OZ Chuť žiť KC Bziny usporiadali výlet pre záujemcov do zoologickej záhrady v Čechách

*      September 2017

KC Bziny pripravili pre rodičov možnosť zúčastniť sa na spoplatnenom filiálnej terapii, tréningu rodičovských zručností

*      19.09.2015

Majstrovský futbalový zápas II. Ligy žien - západ
OŠK Bziny - TJ Kovo Beluša na futbalovom ihrisku v Bzinách

*      September 2015

Rekonštrukcia oplotenia cintorína

Staré oplotenie nášho  cintorína bolo v dezolátnom stave, preto sa obec rozhodla začať s jeho rekonštrukciou.  Obnovu na chvíľu zdržala rekonštrukcia kultúrneho domu, ale po jeho slávnostnom otvorení, už nič nebránilo plánovanú rekonštrukciu plota dokončiť. Zamestnanci obecného úradu odviedli skvelú prácu. Po vybudovaní nových stĺpikov a osadení zábradlia, dostal plot  vďaka šikovným rukám našich žien nový náter. Teraz je jednoduchý, elegantný a ľahšie sa bude udržiavať. Právom môžeme byť naň hrdí a všetci, ktorí sa podieľali na jeho rekonštrukcii si zaslúžia naše veľké poďakovanie. Na rekonštrukcii coplotenia sa vo veľkej miere podielal aj poslanec OZ Jozef Brtoš.

*      20.9.2015

Charitatívna zbierka – na pomoc utečencom KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny.

*      21.09.2015

FS Bzinček obnovuje svoju činnosť zápisom detí

*      25.09.2015

Školenie prvej pomoci

KC Bziny pripravili  bezplatné školenie prvej pomoci pod vedením RNDr. Márie Varmusovej

*      29.09.2014

Oprava výtlkov v obci

Výtlky na našich obecných cestách trápili nejedného z vás, hlavne však vodičov motorových vozidiel, ktorí okolo nich denne prechádzali. Tento stav je už minulosťou. Ako ste si už iste všimli, dňa 29. 09. 2015 prebehla oprava miestnych komunikácii v našej obci.  Opravu uskutočnila správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Žilina.

*      Október 2015

Znovuotvorenie Obecnej knižnice v renovovaných priestoroch

*      10.10.2015

Deň otvorených dverí

Pre občanov obce, ktorí dostali možnosť prezrieť si celý novozrekonštruovaný kultúrny dom, kde bol pripravený aj krátky kultúrny program a občerstvenie v sále kultúrneho domu.

*      13.10.2015

Valné zhromaždenie Mikroregiónu Oravská vrchovina

*      13.10.2015

Jesenná beseda Osobné svedectvá Vladimíra Krčméryho KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny. Súčasťou besedy bolo aj vystúpenie Fakultného spevćkeho zboru OMNIA a výstava fotiek FOTOMOMENT BZINY- autora fotografií Miloša Grznára.

*      21.10.2015

Verejná prezentácia KC Bziny - konferencia

*      23.10.2015

Verejný hovor zvolaný poslancami OZ, kde sa diskutovalo o rôznych otázkach a problémoch v obci

*      25.10.2015

Pravidelné každoročné stretnutie so seniormi spojené s pohostením a kultúrnym programom

*      07.11.2015

Divadelné predstavenie „AMERIKA“ – Veličianske ochotnícke divadlo prišlo sprostredkovať naším občanom kultúrny zážitok.

*      26.11.2015

Katarínsky beh na Bziny cez Brezovec a Krnáče – pre milovníkov adrenalínového behu do kopca vo večerných hodinách

*      04.12.2015

Vianočné trhy KRAKOW - KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny zorganizovali celodenný výlet pre občanov Bzín.

*      5.12.2015

Mikuláš na Bzinách – každoročné odmeňovanie detí so sv. Mikulášom anjelom i čertom pred kostolom.

*      14.12.2015

Adventné posedenie

*      19.12.2015

Stolnotenisový vianočný turnaj štvorhier – pravidelná akcia našich pinpongistov.

.

Schválené projekty obce:

ü  MIKROREGIÓN ORAVSKÁ VRCHOVINA –projekt Separácia komunitného odpadu

ü  IAMPSVaR – Národný projekt Komunitné centrá

ü  ÚPSVaR Dolný Kubín – Šanca na zamestnanie na 9 mesiacov do júla 2016 – 4 pracovné miesta

ü  TATRABANKA – S priateľom do ZOO Zlín

ü  MPSVaR  - Opatrovateľská služba

Podané projekty obce

ü   OPKŽP MIKROREGIÓN ORAVSKÁ VRCHOVINA – Spoločný projekt – problematika biologického odpadu.

ü  MKSR – Bziny v minulosti a dnes – publikačná činnosť

ü  MFSR – Kamerový systém

ü  VÚC – Kamarát poď von

ü  MZVSR – Otázky poskytovania a kvality sociálno-právnej kurately

ü  Úrad vlády SR – Multifunkčné ihrisko

 KRONIKA OBCE BZINY ROK 2015

Starosta obce: PhDr. Ján Beňuš

Poslanci OZ:

·         Jana Dulíková

·         Ing. Janka Marettová

·         Ján Pšenák

·         Ing. Milan Duraj

·         Jozef Brtoš

·         Ing. Marek Jakubjak

·         Mária Danková

Hlavný kontrolór obce: RNDr. Mária Varmusová

Zasadania Obecného zastupiteľstva:

·         06.02.2015

·         17.02.2015

·         15.05.2015

·         12.06.2015

·         11.09.2015

·         30.11.2015

Akcie a aktivity obce:

*      01.01.2015

 Privítanie Nového roku – tradičné stretnutie obyvateľov obce pred kultúrnym domom , prianie všetkého dobrého od starostu obce spolu s prípitkom.

*      06.01.2015

 Trojkráľový šachový turnaj VII. Ročník Memoriálu Floriána Kozáka – pravidelne usporiadavaný šachový turnaj

*      07.02.2015

REFERENDUM

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 439

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 224

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 224

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 224

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 0

% účasti: 51,03

Odpovede na referendové otázky

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 

áno: 218   nie: 5

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

áno: 214   nie: 7

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

áno: 216   nie: 5

*      16. - 17. 2. 2015

 Návšteva družobnej obce Wilkowice v rámci projektu „Tradície bez hraníc – poľsko –slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií

*      29. 03. 2015

Zhromaždenie účastníkov JPU v k.ú. Dielnice

*      11. 04. 2015

II. ročník Bzinský pedál

*      02.05.2015 OZ Chuť žiť a KC Bziny zorganizovali voľnočasovú aktivitu pre deti – celodenný výlet s názvom „Vlakom za minulosťou“, kde sa deti zúčastnili THurzových dní v Oravskom Podzámku na hrade.

*      03.05.2015

Jednodňová púť do SANKTUARIA Matki Boźej Królowej Polski SZCZYRK – GÓRKA 

*      12-13.05.2015

Návšteva družobnej obce Wilkowice v rámci projektu „Tradície bez hraníc – poľsko –slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií

*      Od mája 2015

Komunitné centrum Bziny začalo doučovanie detí základných škôl - Program Spojivko – individuálne doučovanie detí navštevujúcich komunitné centrum Bziny

*      16.05.2015

Dobrovoľnícky projekt - V rámci dobrovoľníctva  skupinka obyvateľov Bzín - BSP - Bzinského spolku priateľov - vybudovala v strede chotára posedenie pre okoloidúcich pocestných. Asi 10 ľudí sa rozhodlo vyčistiť zanedbaný priestor, kde sa stretávajú trasy vedúce zo Bzín a z Brezovca ku kaplnke sv. Vendelína na Pucovskej holi.  Ďalšiu lavičku pridali aj k už existujúcemu posedeniu, ktoré vybudovali vlani.

*      19.06.2015

Slávnostné otvorenie Komunitného centra - zrekonštruovaného         kultúrneho domu. Otvorenie komunitného centra sa za účastí hostí z partnerských obcí, starostov okolitých obcí, bývalých aj súčasných poslancov obecného zastupiteľstva, dodávateľov a iných pozvaných hostí. Slávnostnú pásku prestrihol a komunitné centrum vysvätil  správca farnosti vdp. Štefan Saloka. Sviatočnú atmosféru umocnili svojim programom naši spolufarníci z Kňažej. Vystúpili aj hostia z Medzibrodia - svoj program nám predviedla folklórna skupina Rovienca.

*      17.05.2014

Výročná členská schôdza DHZ

*      07.06.2015

pri príležitosti MDD – Detská nedeľa, pozvánka do kina Mier v Trstenej  „ Tučniaci z Madagaskaru“  Po filmovom predstavení sa na námestí Milana Rastislava Štefánika deti zúčastnili rôznych športových hier a kreatívnych dielní. Boli pre ne pripravené detské atrakcie a hudobné predstavenie. - obec Bzinyv spolupráci s OZ Chuť žiť,Autoškola Beňuš (Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

*      21.06. 2017

Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbáru

*      26.07.2015

XXIII. ročník Memoriálu Jána Beňuša – zúčastnené 4 mužstvá : Bziny, Beluša, Wilkowice, Liptovský Mikuláš

*      27.07 - 31. 07. 2015

Denný tábor - Letné dobrodružstvo. Letný tábor s dennou dochádzkou  pre deti s každodenným bohatým programom , čiastočne hradený rodičmi (50E/týždeň) - obec Bziny- v spolupráci s OZ Chuť žiť ( Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

*      23.08.2015

V roku 2015 prešlo 50 rokov od smrti biskupa Jána Vojtaššáka. Z tejto príležitosti nacvičili divadlo jeho rodáci zo Zakamenného. Ochotnícke divadlo prijalo pozvanie nášho kaplána Richarda a prišli k nám na Bziny, aby nám priblížili ťažký a tŕnistý život nášho skromného a pokorného biskupa.

*      29. 08. 2015

Šachový turnaj IV.ročník FOFO-BERNARD cup – šachový klub Bziny

*      05. 09. 2015

Medzinárodný futbalový turnaj starých pánov obcí - obec Bziny, OZ Chuť žiť(program Európskej únie Európa pre občanov) 

*      05. 09. 2015

stretnutie so zástupcami partnerských obcí -obec Bziny, OZ Chuť žiť (program Európskej únie Európa pre občanov projekt – Budúcnosťou Európy sú aktívni občania)

Prvý septembrový víkend zorganizovalo OZ Chuť ŽIŤ spolupráci so starostom obce Bziny stretnutie zástupcov partnerských obcí v rámci projektu: Budúcnosťou Európy sú aktívni občania, ktorý je spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov. Cieľom projektu je spájať ľudí z miestnych komunít, posilniť partnerstvá, vytvoriť priestor pre občanov s cieľom zvýšiť povedomie o hodnotách a právach občanov v EÚ, čomu prispelo diskusné fórum s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom. 

Pre hostí bol pripravený bohatý program: prehliadka  zrekonštruovaného Komunitného centra,  prehliadka obce, prehliadka kultúrnych a historických pamiatok regiónu – kostolík Leštiny, workshopy, futbalový turnaj starých pánov, hasičská súťaž, ochutnávka jedál, kultúrny program, spoločenský večer , relax v Aqua parku.

*      06. 09. 2015

 hasičská súťaž s medzinárodnou účasťou Nenáročná hasičina IV. ročník – Dobrovoľný hasičský zbor Bziny, obec Bziny, OZ Chuť žiť

*      06. 09. 2015

 Športový deň – akcia s programom pre deti - obec Bziny v spolupráci s OZ Chuť žiť

*      17.09.2015

ZMODO na Bzinách – zasadnutie sa konalo v sále komunitného centra

*      20. 09. 2015

Výlet do ZOO Zlín - Lešná obec Bziny, OZ Chuť žiť KC Bziny usporiadali výlet pre záujemcov do zoologickej záhrady v Čechách

*      September 2017

KC Bziny pripravili pre rodičov možnosť zúčastniť sa na spoplatnenom filiálnej terapii, tréningu rodičovských zručností

*      19.09.2015

Majstrovský futbalový zápas II. Ligy žien - západ
OŠK Bziny - TJ Kovo Beluša na futbalovom ihrisku v Bzinách

*      September 2015

Rekonštrukcia oplotenia cintorína

Staré oplotenie nášho  cintorína bolo v dezolátnom stave, preto sa obec rozhodla začať s jeho rekonštrukciou.  Obnovu na chvíľu zdržala rekonštrukcia kultúrneho domu, ale po jeho slávnostnom otvorení, už nič nebránilo plánovanú rekonštrukciu plota dokončiť. Zamestnanci obecného úradu odviedli skvelú prácu. Po vybudovaní nových stĺpikov a osadení zábradlia, dostal plot  vďaka šikovným rukám našich žien nový náter. Teraz je jednoduchý, elegantný a ľahšie sa bude udržiavať. Právom môžeme byť naň hrdí a všetci, ktorí sa podieľali na jeho rekonštrukcii si zaslúžia naše veľké poďakovanie. Na rekonštrukcii coplotenia sa vo veľkej miere podielal aj poslanec OZ Jozef Brtoš.

*      20.9.2015

Charitatívna zbierka – na pomoc utečencom KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny.

*      21.09.2015

FS Bzinček obnovuje svoju činnosť zápisom detí

*      25.09.2015

Školenie prvej pomoci

KC Bziny pripravili  bezplatné školenie prvej pomoci pod vedením RNDr. Márie Varmusovej

*      29.09.2014

Oprava výtlkov v obci

Výtlky na našich obecných cestách trápili nejedného z vás, hlavne však vodičov motorových vozidiel, ktorí okolo nich denne prechádzali. Tento stav je už minulosťou. Ako ste si už iste všimli, dňa 29. 09. 2015 prebehla oprava miestnych komunikácii v našej obci.  Opravu uskutočnila správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Žilina.

*      Október 2015

Znovuotvorenie Obecnej knižnice v renovovaných priestoroch

*      10.10.2015

Deň otvorených dverí

Pre občanov obce, ktorí dostali možnosť prezrieť si celý novozrekonštruovaný kultúrny dom, kde bol pripravený aj krátky kultúrny program a občerstvenie v sále kultúrneho domu.

*      13.10.2015

Valné zhromaždenie Mikroregiónu Oravská vrchovina

*      13.10.2015

Jesenná beseda Osobné svedectvá Vladimíra Krčméryho KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny. Súčasťou besedy bolo aj vystúpenie Fakultného spevćkeho zboru OMNIA a výstava fotiek FOTOMOMENT BZINY- autora fotografií Miloša Grznára.

*      21.10.2015

Verejná prezentácia KC Bziny - konferencia

*      23.10.2015

Verejný hovor zvolaný poslancami OZ, kde sa diskutovalo o rôznych otázkach a problémoch v obci

*      25.10.2015

Pravidelné každoročné stretnutie so seniormi spojené s pohostením a kultúrnym programom

*      07.11.2015

Divadelné predstavenie „AMERIKA“ – Veličianske ochotnícke divadlo prišlo sprostredkovať naším občanom kultúrny zážitok.

*      26.11.2015

Katarínsky beh na Bziny cez Brezovec a Krnáče – pre milovníkov adrenalínového behu do kopca vo večerných hodinách

*      04.12.2015

Vianočné trhy KRAKOW - KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny zorganizovali celodenný výlet pre občanov Bzín.

*      5.12.2015

Mikuláš na Bzinách – každoročné odmeňovanie detí so sv. Mikulášom anjelom i čertom pred kostolom.

*      14.12.2015

Adventné posedenie

*      19.12.2015

Stolnotenisový vianočný turnaj štvorhier – pravidelná akcia našich pinpongistov.

.

Schválené projekty obce:

ü  MIKROREGIÓN ORAVSKÁ VRCHOVINA –projekt Separácia komunitného odpadu

ü  IAMPSVaR – Národný projekt Komunitné centrá

ü  ÚPSVaR Dolný Kubín – Šanca na zamestnanie na 9 mesiacov do júla 2016 – 4 pracovné miesta

ü  TATRABANKA – S priateľom do ZOO Zlín

ü  MPSVaR  - Opatrovateľská služba

Podané projekty obce

ü   OPKŽP MIKROREGIÓN ORAVSKÁ VRCHOVINA – Spoločný projekt – problematika biologického odpadu.

ü  MKSR – Bziny v minulosti a dnes – publikačná činnosť

ü  MFSR – Kamerový systém

ü  VÚC – Kamarát poď von

ü  MZVSR – Otázky poskytovania a kvality sociálno-právnej kurately

ü  Úrad vlády SR – Multifunkčné ihrisko

 KRONIKA OBCE BZINY ROK 2015

Starosta obce: PhDr. Ján Beňuš

Poslanci OZ:

·         Jana Dulíková

·         Ing. Janka Marettová

·         Ján Pšenák

·         Ing. Milan Duraj

·         Jozef Brtoš

·         Ing. Marek Jakubjak

·         Mária Danková

Hlavný kontrolór obce: RNDr. Mária Varmusová

Zasadania Obecného zastupiteľstva:

·         06.02.2015

·         17.02.2015

·         15.05.2015

·         12.06.2015

·         11.09.2015

·         30.11.2015

Akcie a aktivity obce:

*      01.01.2015

 Privítanie Nového roku – tradičné stretnutie obyvateľov obce pred kultúrnym domom , prianie všetkého dobrého od starostu obce spolu s prípitkom.

*      06.01.2015

 Trojkráľový šachový turnaj VII. Ročník Memoriálu Floriána Kozáka – pravidelne usporiadavaný šachový turnaj

*      07.02.2015

REFERENDUM

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 439

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 224

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 224

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 224

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 0

% účasti: 51,03

Odpovede na referendové otázky

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 

áno: 218   nie: 5

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

áno: 214   nie: 7

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

áno: 216   nie: 5

*      16. - 17. 2. 2015

 Návšteva družobnej obce Wilkowice v rámci projektu „Tradície bez hraníc – poľsko –slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií

*      29. 03. 2015

Zhromaždenie účastníkov JPU v k.ú. Dielnice

*      11. 04. 2015

II. ročník Bzinský pedál

*      02.05.2015 OZ Chuť žiť a KC Bziny zorganizovali voľnočasovú aktivitu pre deti – celodenný výlet s názvom „Vlakom za minulosťou“, kde sa deti zúčastnili THurzových dní v Oravskom Podzámku na hrade.

*      03.05.2015

Jednodňová púť do SANKTUARIA Matki Boźej Królowej Polski SZCZYRK – GÓRKA 

*      12-13.05.2015

Návšteva družobnej obce Wilkowice v rámci projektu „Tradície bez hraníc – poľsko –slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií

*      Od mája 2015

Komunitné centrum Bziny začalo doučovanie detí základných škôl - Program Spojivko – individuálne doučovanie detí navštevujúcich komunitné centrum Bziny

*      16.05.2015

Dobrovoľnícky projekt - V rámci dobrovoľníctva  skupinka obyvateľov Bzín - BSP - Bzinského spolku priateľov - vybudovala v strede chotára posedenie pre okoloidúcich pocestných. Asi 10 ľudí sa rozhodlo vyčistiť zanedbaný priestor, kde sa stretávajú trasy vedúce zo Bzín a z Brezovca ku kaplnke sv. Vendelína na Pucovskej holi.  Ďalšiu lavičku pridali aj k už existujúcemu posedeniu, ktoré vybudovali vlani.

*      19.06.2015

Slávnostné otvorenie Komunitného centra - zrekonštruovaného         kultúrneho domu. Otvorenie komunitného centra sa za účastí hostí z partnerských obcí, starostov okolitých obcí, bývalých aj súčasných poslancov obecného zastupiteľstva, dodávateľov a iných pozvaných hostí. Slávnostnú pásku prestrihol a komunitné centrum vysvätil  správca farnosti vdp. Štefan Saloka. Sviatočnú atmosféru umocnili svojim programom naši spolufarníci z Kňažej. Vystúpili aj hostia z Medzibrodia - svoj program nám predviedla folklórna skupina Rovienca.

*      17.05.2014

Výročná členská schôdza DHZ

*      07.06.2015

pri príležitosti MDD – Detská nedeľa, pozvánka do kina Mier v Trstenej  „ Tučniaci z Madagaskaru“  Po filmovom predstavení sa na námestí Milana Rastislava Štefánika deti zúčastnili rôznych športových hier a kreatívnych dielní. Boli pre ne pripravené detské atrakcie a hudobné predstavenie. - obec Bzinyv spolupráci s OZ Chuť žiť,Autoškola Beňuš (Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

*      21.06. 2017

Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbáru

*      26.07.2015

XXIII. ročník Memoriálu Jána Beňuša – zúčastnené 4 mužstvá : Bziny, Beluša, Wilkowice, Liptovský Mikuláš

*      27.07 - 31. 07. 2015

Denný tábor - Letné dobrodružstvo. Letný tábor s dennou dochádzkou  pre deti s každodenným bohatým programom , čiastočne hradený rodičmi (50E/týždeň) - obec Bziny- v spolupráci s OZ Chuť žiť ( Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

*      23.08.2015

V roku 2015 prešlo 50 rokov od smrti biskupa Jána Vojtaššáka. Z tejto príležitosti nacvičili divadlo jeho rodáci zo Zakamenného. Ochotnícke divadlo prijalo pozvanie nášho kaplána Richarda a prišli k nám na Bziny, aby nám priblížili ťažký a tŕnistý život nášho skromného a pokorného biskupa.

*      29. 08. 2015

Šachový turnaj IV.ročník FOFO-BERNARD cup – šachový klub Bziny

*      05. 09. 2015

Medzinárodný futbalový turnaj starých pánov obcí - obec Bziny, OZ Chuť žiť(program Európskej únie Európa pre občanov) 

*      05. 09. 2015

stretnutie so zástupcami partnerských obcí -obec Bziny, OZ Chuť žiť (program Európskej únie Európa pre občanov projekt – Budúcnosťou Európy sú aktívni občania)

Prvý septembrový víkend zorganizovalo OZ Chuť ŽIŤ spolupráci so starostom obce Bziny stretnutie zástupcov partnerských obcí v rámci projektu: Budúcnosťou Európy sú aktívni občania, ktorý je spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov. Cieľom projektu je spájať ľudí z miestnych komunít, posilniť partnerstvá, vytvoriť priestor pre občanov s cieľom zvýšiť povedomie o hodnotách a právach občanov v EÚ, čomu prispelo diskusné fórum s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom. 

Pre hostí bol pripravený bohatý program: prehliadka  zrekonštruovaného Komunitného centra,  prehliadka obce, prehliadka kultúrnych a historických pamiatok regiónu – kostolík Leštiny, workshopy, futbalový turnaj starých pánov, hasičská súťaž, ochutnávka jedál, kultúrny program, spoločenský večer , relax v Aqua parku.

*      06. 09. 2015

 hasičská súťaž s medzinárodnou účasťou Nenáročná hasičina IV. ročník – Dobrovoľný hasičský zbor Bziny, obec Bziny, OZ Chuť žiť

*      06. 09. 2015

 Športový deň – akcia s programom pre deti - obec Bziny v spolupráci s OZ Chuť žiť

*      17.09.2015

ZMODO na Bzinách – zasadnutie sa konalo v sále komunitného centra

*      20. 09. 2015

Výlet do ZOO Zlín - Lešná obec Bziny, OZ Chuť žiť KC Bziny usporiadali výlet pre záujemcov do zoologickej záhrady v Čechách

*      September 2017

KC Bziny pripravili pre rodičov možnosť zúčastniť sa na spoplatnenom filiálnej terapii, tréningu rodičovských zručností

*      19.09.2015

Majstrovský futbalový zápas II. Ligy žien - západ
OŠK Bziny - TJ Kovo Beluša na futbalovom ihrisku v Bzinách

*      September 2015

Rekonštrukcia oplotenia cintorína

Staré oplotenie nášho  cintorína bolo v dezolátnom stave, preto sa obec rozhodla začať s jeho rekonštrukciou.  Obnovu na chvíľu zdržala rekonštrukcia kultúrneho domu, ale po jeho slávnostnom otvorení, už nič nebránilo plánovanú rekonštrukciu plota dokončiť. Zamestnanci obecného úradu odviedli skvelú prácu. Po vybudovaní nových stĺpikov a osadení zábradlia, dostal plot  vďaka šikovným rukám našich žien nový náter. Teraz je jednoduchý, elegantný a ľahšie sa bude udržiavať. Právom môžeme byť naň hrdí a všetci, ktorí sa podieľali na jeho rekonštrukcii si zaslúžia naše veľké poďakovanie. Na rekonštrukcii coplotenia sa vo veľkej miere podielal aj poslanec OZ Jozef Brtoš.

*      20.9.2015

Charitatívna zbierka – na pomoc utečencom KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny.

*      21.09.2015

FS Bzinček obnovuje svoju činnosť zápisom detí

*      25.09.2015

Školenie prvej pomoci

KC Bziny pripravili  bezplatné školenie prvej pomoci pod vedením RNDr. Márie Varmusovej

*      29.09.2014

Oprava výtlkov v obci

Výtlky na našich obecných cestách trápili nejedného z vás, hlavne však vodičov motorových vozidiel, ktorí okolo nich denne prechádzali. Tento stav je už minulosťou. Ako ste si už iste všimli, dňa 29. 09. 2015 prebehla oprava miestnych komunikácii v našej obci.  Opravu uskutočnila správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Žilina.

*      Október 2015

Znovuotvorenie Obecnej knižnice v renovovaných priestoroch

*      10.10.2015

Deň otvorených dverí

Pre občanov obce, ktorí dostali možnosť prezrieť si celý novozrekonštruovaný kultúrny dom, kde bol pripravený aj krátky kultúrny program a občerstvenie v sále kultúrneho domu.

*      13.10.2015

Valné zhromaždenie Mikroregiónu Oravská vrchovina

*      13.10.2015

Jesenná beseda Osobné svedectvá Vladimíra Krčméryho KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny. Súčasťou besedy bolo aj vystúpenie Fakultného spevćkeho zboru OMNIA a výstava fotiek FOTOMOMENT BZINY- autora fotografií Miloša Grznára.

*      21.10.2015

Verejná prezentácia KC Bziny - konferencia

*      23.10.2015

Verejný hovor zvolaný poslancami OZ, kde sa diskutovalo o rôznych otázkach a problémoch v obci

*      25.10.2015

Pravidelné každoročné stretnutie so seniormi spojené s pohostením a kultúrnym programom

*      07.11.2015

Divadelné predstavenie „AMERIKA“ – Veličianske ochotnícke divadlo prišlo sprostredkovať naším občanom kultúrny zážitok.

*      26.11.2015

Katarínsky beh na Bziny cez Brezovec a Krnáče – pre milovníkov adrenalínového behu do kopca vo večerných hodinách

*      04.12.2015

Vianočné trhy KRAKOW - KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny zorganizovali celodenný výlet pre občanov Bzín.

*      5.12.2015

Mikuláš na Bzinách – každoročné odmeňovanie detí so sv. Mikulášom anjelom i čertom pred kostolom.

*      14.12.2015

Adventné posedenie

*      19.12.2015

Stolnotenisový vianočný turnaj štvorhier – pravidelná akcia našich pinpongistov.

.

Schválené projekty obce:

ü  MIKROREGIÓN ORAVSKÁ VRCHOVINA –projekt Separácia komunitného odpadu

ü  IAMPSVaR – Národný projekt Komunitné centrá

ü  ÚPSVaR Dolný Kubín – Šanca na zamestnanie na 9 mesiacov do júla 2016 – 4 pracovné miesta

ü  TATRABANKA – S priateľom do ZOO Zlín

ü  MPSVaR  - Opatrovateľská služba

Podané projekty obce

ü   OPKŽP MIKROREGIÓN ORAVSKÁ VRCHOVINA – Spoločný projekt – problematika biologického odpadu.

ü  MKSR – Bziny v minulosti a dnes – publikačná činnosť

ü  MFSR – Kamerový systém

ü  VÚC – Kamarát poď von

ü  MZVSR – Otázky poskytovania a kvality sociálno-právnej kurately

ü  Úrad vlády SR – Multifunkčné ihrisko

 KRONIKA OBCE BZINY ROK 2015

Starosta obce: PhDr. Ján Beňuš

Poslanci OZ:

·         Jana Dulíková

·         Ing. Janka Marettová

·         Ján Pšenák

·         Ing. Milan Duraj

·         Jozef Brtoš

·         Ing. Marek Jakubjak

·         Mária Danková

Hlavný kontrolór obce: RNDr. Mária Varmusová

Zasadania Obecného zastupiteľstva:

·         06.02.2015

·         17.02.2015

·         15.05.2015

·         12.06.2015

·         11.09.2015

·         30.11.2015

Akcie a aktivity obce:

*      01.01.2015

 Privítanie Nového roku – tradičné stretnutie obyvateľov obce pred kultúrnym domom , prianie všetkého dobrého od starostu obce spolu s prípitkom.

*      06.01.2015

 Trojkráľový šachový turnaj VII. Ročník Memoriálu Floriána Kozáka – pravidelne usporiadavaný šachový turnaj

*      07.02.2015

REFERENDUM

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 439

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 224

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 224

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 224

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 0

% účasti: 51,03

Odpovede na referendové otázky

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 

áno: 218   nie: 5

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

áno: 214   nie: 7

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

áno: 216   nie: 5

*      16. - 17. 2. 2015

 Návšteva družobnej obce Wilkowice v rámci projektu „Tradície bez hraníc – poľsko –slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií

*      29. 03. 2015

Zhromaždenie účastníkov JPU v k.ú. Dielnice

*      11. 04. 2015

II. ročník Bzinský pedál

*      02.05.2015 OZ Chuť žiť a KC Bziny zorganizovali voľnočasovú aktivitu pre deti – celodenný výlet s názvom „Vlakom za minulosťou“, kde sa deti zúčastnili THurzových dní v Oravskom Podzámku na hrade.

*      03.05.2015

Jednodňová púť do SANKTUARIA Matki Boźej Królowej Polski SZCZYRK – GÓRKA 

*      12-13.05.2015

Návšteva družobnej obce Wilkowice v rámci projektu „Tradície bez hraníc – poľsko –slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií

*      Od mája 2015

Komunitné centrum Bziny začalo doučovanie detí základných škôl - Program Spojivko – individuálne doučovanie detí navštevujúcich komunitné centrum Bziny

*      16.05.2015

Dobrovoľnícky projekt - V rámci dobrovoľníctva  skupinka obyvateľov Bzín - BSP - Bzinského spolku priateľov - vybudovala v strede chotára posedenie pre okoloidúcich pocestných. Asi 10 ľudí sa rozhodlo vyčistiť zanedbaný priestor, kde sa stretávajú trasy vedúce zo Bzín a z Brezovca ku kaplnke sv. Vendelína na Pucovskej holi.  Ďalšiu lavičku pridali aj k už existujúcemu posedeniu, ktoré vybudovali vlani.

*      19.06.2015

Slávnostné otvorenie Komunitného centra - zrekonštruovaného         kultúrneho domu. Otvorenie komunitného centra sa za účastí hostí z partnerských obcí, starostov okolitých obcí, bývalých aj súčasných poslancov obecného zastupiteľstva, dodávateľov a iných pozvaných hostí. Slávnostnú pásku prestrihol a komunitné centrum vysvätil  správca farnosti vdp. Štefan Saloka. Sviatočnú atmosféru umocnili svojim programom naši spolufarníci z Kňažej. Vystúpili aj hostia z Medzibrodia - svoj program nám predviedla folklórna skupina Rovienca.

*      17.05.2014

Výročná členská schôdza DHZ

*      07.06.2015

pri príležitosti MDD – Detská nedeľa, pozvánka do kina Mier v Trstenej  „ Tučniaci z Madagaskaru“  Po filmovom predstavení sa na námestí Milana Rastislava Štefánika deti zúčastnili rôznych športových hier a kreatívnych dielní. Boli pre ne pripravené detské atrakcie a hudobné predstavenie. - obec Bzinyv spolupráci s OZ Chuť žiť,Autoškola Beňuš (Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

*      21.06. 2017

Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbáru

*      26.07.2015

XXIII. ročník Memoriálu Jána Beňuša – zúčastnené 4 mužstvá : Bziny, Beluša, Wilkowice, Liptovský Mikuláš

*      27.07 - 31. 07. 2015

Denný tábor - Letné dobrodružstvo. Letný tábor s dennou dochádzkou  pre deti s každodenným bohatým programom , čiastočne hradený rodičmi (50E/týždeň) - obec Bziny- v spolupráci s OZ Chuť žiť ( Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

*      23.08.2015

V roku 2015 prešlo 50 rokov od smrti biskupa Jána Vojtaššáka. Z tejto príležitosti nacvičili divadlo jeho rodáci zo Zakamenného. Ochotnícke divadlo prijalo pozvanie nášho kaplána Richarda a prišli k nám na Bziny, aby nám priblížili ťažký a tŕnistý život nášho skromného a pokorného biskupa.

*      29. 08. 2015

Šachový turnaj IV.ročník FOFO-BERNARD cup – šachový klub Bziny

*      05. 09. 2015

Medzinárodný futbalový turnaj starých pánov obcí - obec Bziny, OZ Chuť žiť(program Európskej únie Európa pre občanov) 

*      05. 09. 2015

stretnutie so zástupcami partnerských obcí -obec Bziny, OZ Chuť žiť (program Európskej únie Európa pre občanov projekt – Budúcnosťou Európy sú aktívni občania)

Prvý septembrový víkend zorganizovalo OZ Chuť ŽIŤ spolupráci so starostom obce Bziny stretnutie zástupcov partnerských obcí v rámci projektu: Budúcnosťou Európy sú aktívni občania, ktorý je spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov. Cieľom projektu je spájať ľudí z miestnych komunít, posilniť partnerstvá, vytvoriť priestor pre občanov s cieľom zvýšiť povedomie o hodnotách a právach občanov v EÚ, čomu prispelo diskusné fórum s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom. 

Pre hostí bol pripravený bohatý program: prehliadka  zrekonštruovaného Komunitného centra,  prehliadka obce, prehliadka kultúrnych a historických pamiatok regiónu – kostolík Leštiny, workshopy, futbalový turnaj starých pánov, hasičská súťaž, ochutnávka jedál, kultúrny program, spoločenský večer , relax v Aqua parku.

*      06. 09. 2015

 hasičská súťaž s medzinárodnou účasťou Nenáročná hasičina IV. ročník – Dobrovoľný hasičský zbor Bziny, obec Bziny, OZ Chuť žiť

*      06. 09. 2015

 Športový deň – akcia s programom pre deti - obec Bziny v spolupráci s OZ Chuť žiť

*      17.09.2015

ZMODO na Bzinách – zasadnutie sa konalo v sále komunitného centra

*      20. 09. 2015

Výlet do ZOO Zlín - Lešná obec Bziny, OZ Chuť žiť KC Bziny usporiadali výlet pre záujemcov do zoologickej záhrady v Čechách

*      September 2017

KC Bziny pripravili pre rodičov možnosť zúčastniť sa na spoplatnenom filiálnej terapii, tréningu rodičovských zručností

*      19.09.2015

Majstrovský futbalový zápas II. Ligy žien - západ
OŠK Bziny - TJ Kovo Beluša na futbalovom ihrisku v Bzinách

*      September 2015

Rekonštrukcia oplotenia cintorína

Staré oplotenie nášho  cintorína bolo v dezolátnom stave, preto sa obec rozhodla začať s jeho rekonštrukciou.  Obnovu na chvíľu zdržala rekonštrukcia kultúrneho domu, ale po jeho slávnostnom otvorení, už nič nebránilo plánovanú rekonštrukciu plota dokončiť. Zamestnanci obecného úradu odviedli skvelú prácu. Po vybudovaní nových stĺpikov a osadení zábradlia, dostal plot  vďaka šikovným rukám našich žien nový náter. Teraz je jednoduchý, elegantný a ľahšie sa bude udržiavať. Právom môžeme byť naň hrdí a všetci, ktorí sa podieľali na jeho rekonštrukcii si zaslúžia naše veľké poďakovanie. Na rekonštrukcii coplotenia sa vo veľkej miere podielal aj poslanec OZ Jozef Brtoš.

*      20.9.2015

Charitatívna zbierka – na pomoc utečencom KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny.

*      21.09.2015

FS Bzinček obnovuje svoju činnosť zápisom detí

*      25.09.2015

Školenie prvej pomoci

KC Bziny pripravili  bezplatné školenie prvej pomoci pod vedením RNDr. Márie Varmusovej

*      29.09.2014

Oprava výtlkov v obci

Výtlky na našich obecných cestách trápili nejedného z vás, hlavne však vodičov motorových vozidiel, ktorí okolo nich denne prechádzali. Tento stav je už minulosťou. Ako ste si už iste všimli, dňa 29. 09. 2015 prebehla oprava miestnych komunikácii v našej obci.  Opravu uskutočnila správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Žilina.

*      Október 2015

Znovuotvorenie Obecnej knižnice v renovovaných priestoroch

*      10.10.2015

Deň otvorených dverí

Pre občanov obce, ktorí dostali možnosť prezrieť si celý novozrekonštruovaný kultúrny dom, kde bol pripravený aj krátky kultúrny program a občerstvenie v sále kultúrneho domu.

*      13.10.2015

Valné zhromaždenie Mikroregiónu Oravská vrchovina

*      13.10.2015

Jesenná beseda Osobné svedectvá Vladimíra Krčméryho KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny. Súčasťou besedy bolo aj vystúpenie Fakultného spevćkeho zboru OMNIA a výstava fotiek FOTOMOMENT BZINY- autora fotografií Miloša Grznára.

*      21.10.2015

Verejná prezentácia KC Bziny - konferencia

*      23.10.2015

Verejný hovor zvolaný poslancami OZ, kde sa diskutovalo o rôznych otázkach a problémoch v obci

*      25.10.2015

Pravidelné každoročné stretnutie so seniormi spojené s pohostením a kultúrnym programom

*      07.11.2015

Divadelné predstavenie „AMERIKA“ – Veličianske ochotnícke divadlo prišlo sprostredkovať naším občanom kultúrny zážitok.

*      26.11.2015

Katarínsky beh na Bziny cez Brezovec a Krnáče – pre milovníkov adrenalínového behu do kopca vo večerných hodinách

*      04.12.2015

Vianočné trhy KRAKOW - KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny zorganizovali celodenný výlet pre občanov Bzín.

*      5.12.2015

Mikuláš na Bzinách – každoročné odmeňovanie detí so sv. Mikulášom anjelom i čertom pred kostolom.

*      14.12.2015

Adventné posedenie

*      19.12.2015

Stolnotenisový vianočný turnaj štvorhier – pravidelná akcia našich pinpongistov.

.

Schválené projekty obce:

ü  MIKROREGIÓN ORAVSKÁ VRCHOVINA –projekt Separácia komunitného odpadu

ü  IAMPSVaR – Národný projekt Komunitné centrá

ü  ÚPSVaR Dolný Kubín – Šanca na zamestnanie na 9 mesiacov do júla 2016 – 4 pracovné miesta

ü  TATRABANKA – S priateľom do ZOO Zlín

ü  MPSVaR  - Opatrovateľská služba

Podané projekty obce

ü   OPKŽP MIKROREGIÓN ORAVSKÁ VRCHOVINA – Spoločný projekt – problematika biologického odpadu.

ü  MKSR – Bziny v minulosti a dnes – publikačná činnosť

ü  MFSR – Kamerový systém

ü  VÚC – Kamarát poď von

ü  MZVSR – Otázky poskytovania a kvality sociálno-právnej kurately

ü  Úrad vlády SR – Multifunkčné ihrisko

KRONIKA OBCE BZINY ROK 2015

Starosta obce: PhDr. Ján Beňuš

Poslanci OZ:

·         Jana Dulíková

·         Ing. Janka Marettová

·         Ján Pšenák

·         Ing. Milan Duraj

·         Jozef Brtoš

·         Ing. Marek Jakubjak

·         Mária Danková

Hlavný kontrolór obce: RNDr. Mária Varmusová

Zasadania Obecného zastupiteľstva:

·         06.02.2015

·         17.02.2015

·         15.05.2015

·         12.06.2015

·         11.09.2015

·         30.11.2015

Akcie a aktivity obce:

*      01.01.2015

 Privítanie Nového roku – tradičné stretnutie obyvateľov obce pred kultúrnym domom , prianie všetkého dobrého od starostu obce spolu s prípitkom.

*      06.01.2015

 Trojkráľový šachový turnaj VII. Ročník Memoriálu Floriána Kozáka – pravidelne usporiadavaný šachový turnaj

*      07.02.2015

REFERENDUM

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 439

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 224

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 224

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 224

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 0

% účasti: 51,03

Odpovede na referendové otázky

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 

áno: 218   nie: 5

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

áno: 214   nie: 7

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

áno: 216   nie: 5

*      16. - 17. 2. 2015

 Návšteva družobnej obce Wilkowice v rámci projektu „Tradície bez hraníc – poľsko –slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií

*      29. 03. 2015

Zhromaždenie účastníkov JPU v k.ú. Dielnice

*      11. 04. 2015

II. ročník Bzinský pedál

*      02.05.2015 OZ Chuť žiť a KC Bziny zorganizovali voľnočasovú aktivitu pre deti – celodenný výlet s názvom „Vlakom za minulosťou“, kde sa deti zúčastnili THurzových dní v Oravskom Podzámku na hrade.

*      03.05.2015

Jednodňová púť do SANKTUARIA Matki Boźej Królowej Polski SZCZYRK – GÓRKA 

*      12-13.05.2015

Návšteva družobnej obce Wilkowice v rámci projektu „Tradície bez hraníc – poľsko –slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií

*      Od mája 2015

Komunitné centrum Bziny začalo doučovanie detí základných škôl - Program Spojivko – individuálne doučovanie detí navštevujúcich komunitné centrum Bziny

*      16.05.2015

Dobrovoľnícky projekt - V rámci dobrovoľníctva  skupinka obyvateľov Bzín - BSP - Bzinského spolku priateľov - vybudovala v strede chotára posedenie pre okoloidúcich pocestných. Asi 10 ľudí sa rozhodlo vyčistiť zanedbaný priestor, kde sa stretávajú trasy vedúce zo Bzín a z Brezovca ku kaplnke sv. Vendelína na Pucovskej holi.  Ďalšiu lavičku pridali aj k už existujúcemu posedeniu, ktoré vybudovali vlani.

*      19.06.2015

Slávnostné otvorenie Komunitného centra - zrekonštruovaného         kultúrneho domu. Otvorenie komunitného centra sa za účastí hostí z partnerských obcí, starostov okolitých obcí, bývalých aj súčasných poslancov obecného zastupiteľstva, dodávateľov a iných pozvaných hostí. Slávnostnú pásku prestrihol a komunitné centrum vysvätil  správca farnosti vdp. Štefan Saloka. Sviatočnú atmosféru umocnili svojim programom naši spolufarníci z Kňažej. Vystúpili aj hostia z Medzibrodia - svoj program nám predviedla folklórna skupina Rovienca.

*      17.05.2014

Výročná členská schôdza DHZ

*      07.06.2015

pri príležitosti MDD – Detská nedeľa, pozvánka do kina Mier v Trstenej  „ Tučniaci z Madagaskaru“  Po filmovom predstavení sa na námestí Milana Rastislava Štefánika deti zúčastnili rôznych športových hier a kreatívnych dielní. Boli pre ne pripravené detské atrakcie a hudobné predstavenie. - obec Bzinyv spolupráci s OZ Chuť žiť,Autoškola Beňuš (Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

*      21.06. 2017

Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbáru

*      26.07.2015

XXIII. ročník Memoriálu Jána Beňuša – zúčastnené 4 mužstvá : Bziny, Beluša, Wilkowice, Liptovský Mikuláš

*      27.07 - 31. 07. 2015

Denný tábor - Letné dobrodružstvo. Letný tábor s dennou dochádzkou  pre deti s každodenným bohatým programom , čiastočne hradený rodičmi (50E/týždeň) - obec Bziny- v spolupráci s OZ Chuť žiť ( Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

*      23.08.2015

V roku 2015 prešlo 50 rokov od smrti biskupa Jána Vojtaššáka. Z tejto príležitosti nacvičili divadlo jeho rodáci zo Zakamenného. Ochotnícke divadlo prijalo pozvanie nášho kaplána Richarda a prišli k nám na Bziny, aby nám priblížili ťažký a tŕnistý život nášho skromného a pokorného biskupa.

*      29. 08. 2015

Šachový turnaj IV.ročník FOFO-BERNARD cup – šachový klub Bziny

*      05. 09. 2015

Medzinárodný futbalový turnaj starých pánov obcí - obec Bziny, OZ Chuť žiť(program Európskej únie Európa pre občanov) 

*      05. 09. 2015

stretnutie so zástupcami partnerských obcí -obec Bziny, OZ Chuť žiť (program Európskej únie Európa pre občanov projekt – Budúcnosťou Európy sú aktívni občania)

Prvý septembrový víkend zorganizovalo OZ Chuť ŽIŤ spolupráci so starostom obce Bziny stretnutie zástupcov partnerských obcí v rámci projektu: Budúcnosťou Európy sú aktívni občania, ktorý je spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov. Cieľom projektu je spájať ľudí z miestnych komunít, posilniť partnerstvá, vytvoriť priestor pre občanov s cieľom zvýšiť povedomie o hodnotách a právach občanov v EÚ, čomu prispelo diskusné fórum s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom. 

Pre hostí bol pripravený bohatý program: prehliadka  zrekonštruovaného Komunitného centra,  prehliadka obce, prehliadka kultúrnych a historických pamiatok regiónu – kostolík Leštiny, workshopy, futbalový turnaj starých pánov, hasičská súťaž, ochutnávka jedál, kultúrny program, spoločenský večer , relax v Aqua parku.

*      06. 09. 2015

 hasičská súťaž s medzinárodnou účasťou Nenáročná hasičina IV. ročník – Dobrovoľný hasičský zbor Bziny, obec Bziny, OZ Chuť žiť

*      06. 09. 2015

 Športový deň – akcia s programom pre deti - obec Bziny v spolupráci s OZ Chuť žiť

*      17.09.2015

ZMODO na Bzinách – zasadnutie sa konalo v sále komunitného centra

*      20. 09. 2015

Výlet do ZOO Zlín - Lešná obec Bziny, OZ Chuť žiť KC Bziny usporiadali výlet pre záujemcov do zoologickej záhrady v Čechách

*      September 2017

KC Bziny pripravili pre rodičov možnosť zúčastniť sa na spoplatnenom filiálnej terapii, tréningu rodičovských zručností

*      19.09.2015

Majstrovský futbalový zápas II. Ligy žien - západ
OŠK Bziny - TJ Kovo Beluša na futbalovom ihrisku v Bzinách

*      September 2015

Rekonštrukcia oplotenia cintorína

Staré oplotenie nášho  cintorína bolo v dezolátnom stave, preto sa obec rozhodla začať s jeho rekonštrukciou.  Obnovu na chvíľu zdržala rekonštrukcia kultúrneho domu, ale po jeho slávnostnom otvorení, už nič nebránilo plánovanú rekonštrukciu plota dokončiť. Zamestnanci obecného úradu odviedli skvelú prácu. Po vybudovaní nových stĺpikov a osadení zábradlia, dostal plot  vďaka šikovným rukám našich žien nový náter. Teraz je jednoduchý, elegantný a ľahšie sa bude udržiavať. Právom môžeme byť naň hrdí a všetci, ktorí sa podieľali na jeho rekonštrukcii si zaslúžia naše veľké poďakovanie. Na rekonštrukcii coplotenia sa vo veľkej miere podielal aj poslanec OZ Jozef Brtoš.

*      20.9.2015

Charitatívna zbierka – na pomoc utečencom KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny.

*      21.09.2015

FS Bzinček obnovuje svoju činnosť zápisom detí

*      25.09.2015

Školenie prvej pomoci

KC Bziny pripravili  bezplatné školenie prvej pomoci pod vedením RNDr. Márie Varmusovej

*      29.09.2014

Oprava výtlkov v obci

Výtlky na našich obecných cestách trápili nejedného z vás, hlavne však vodičov motorových vozidiel, ktorí okolo nich denne prechádzali. Tento stav je už minulosťou. Ako ste si už iste všimli, dňa 29. 09. 2015 prebehla oprava miestnych komunikácii v našej obci.  Opravu uskutočnila správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Žilina.

*      Október 2015

Znovuotvorenie Obecnej knižnice v renovovaných priestoroch

*      10.10.2015

Deň otvorených dverí

Pre občanov obce, ktorí dostali možnosť prezrieť si celý novozrekonštruovaný kultúrny dom, kde bol pripravený aj krátky kultúrny program a občerstvenie v sále kultúrneho domu.

*      13.10.2015

Valné zhromaždenie Mikroregiónu Oravská vrchovina

*      13.10.2015

Jesenná beseda Osobné svedectvá Vladimíra Krčméryho KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny. Súčasťou besedy bolo aj vystúpenie Fakultného spevćkeho zboru OMNIA a výstava fotiek FOTOMOMENT BZINY- autora fotografií Miloša Grznára.

*      21.10.2015

Verejná prezentácia KC Bziny - konferencia

*      23.10.2015

Verejný hovor zvolaný poslancami OZ, kde sa diskutovalo o rôznych otázkach a problémoch v obci

*      25.10.2015

Pravidelné každoročné stretnutie so seniormi spojené s pohostením a kultúrnym programom

*      07.11.2015

Divadelné predstavenie „AMERIKA“ – Veličianske ochotnícke divadlo prišlo sprostredkovať naším občanom kultúrny zážitok.

*      26.11.2015

Katarínsky beh na Bziny cez Brezovec a Krnáče – pre milovníkov adrenalínového behu do kopca vo večerných hodinách

*      04.12.2015

Vianočné trhy KRAKOW - KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny zorganizovali celodenný výlet pre občanov Bzín.

*      5.12.2015

Mikuláš na Bzinách – každoročné odmeňovanie detí so sv. Mikulášom anjelom i čertom pred kostolom.

*      14.12.2015

Adventné posedenie

*      19.12.2015

Stolnotenisový vianočný turnaj štvorhier – pravidelná akcia našich pinpongistov.

.

Schválené projekty obce:

ü  MIKROREGIÓN ORAVSKÁ VRCHOVINA –projekt Separácia komunitného odpadu

ü  IAMPSVaR – Národný projekt Komunitné centrá

ü  ÚPSVaR Dolný Kubín – Šanca na zamestnanie na 9 mesiacov do júla 2016 – 4 pracovné miesta

ü  TATRABANKA – S priateľom do ZOO Zlín

ü  MPSVaR  - Opatrovateľská služba

Podané projekty obce

ü   OPKŽP MIKROREGIÓN ORAVSKÁ VRCHOVINA – Spoločný projekt – problematika biologického odpadu.

ü  MKSR – Bziny v minulosti a dnes – publikačná činnosť

ü  MFSR – Kamerový systém

ü  VÚC – Kamarát poď von

ü  MZVSR – Otázky poskytovania a kvality sociálno-právnej kurately

ü  Úrad vlády SR – Multifunkčné ihrisko

 KRONIKA OBCE BZINY ROK 2015

Starosta obce: PhDr. Ján Beňuš

Poslanci OZ:

·         Jana Dulíková

·         Ing. Janka Marettová

·         Ján Pšenák

·         Ing. Milan Duraj

·         Jozef Brtoš

·         Ing. Marek Jakubjak

·         Mária Danková

Hlavný kontrolór obce: RNDr. Mária Varmusová

Zasadania Obecného zastupiteľstva:

·         06.02.2015

·         17.02.2015

·         15.05.2015

·         12.06.2015

·         11.09.2015

·         30.11.2015

Akcie a aktivity obce:

*      01.01.2015

 Privítanie Nového roku – tradičné stretnutie obyvateľov obce pred kultúrnym domom , prianie všetkého dobrého od starostu obce spolu s prípitkom.

*      06.01.2015

 Trojkráľový šachový turnaj VII. Ročník Memoriálu Floriána Kozáka – pravidelne usporiadavaný šachový turnaj

*      07.02.2015

REFERENDUM

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 439

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 224

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 224

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 224

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 0

% účasti: 51,03

Odpovede na referendové otázky

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 

áno: 218   nie: 5

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

áno: 214   nie: 7

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

áno: 216   nie: 5

*      16. - 17. 2. 2015

 Návšteva družobnej obce Wilkowice v rámci projektu „Tradície bez hraníc – poľsko –slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií

*      29. 03. 2015

Zhromaždenie účastníkov JPU v k.ú. Dielnice

*      11. 04. 2015

II. ročník Bzinský pedál

*      02.05.2015 OZ Chuť žiť a KC Bziny zorganizovali voľnočasovú aktivitu pre deti – celodenný výlet s názvom „Vlakom za minulosťou“, kde sa deti zúčastnili THurzových dní v Oravskom Podzámku na hrade.

*      03.05.2015

Jednodňová púť do SANKTUARIA Matki Boźej Królowej Polski SZCZYRK – GÓRKA 

*      12-13.05.2015

Návšteva družobnej obce Wilkowice v rámci projektu „Tradície bez hraníc – poľsko –slovenská spolupráca v rozsahu pestovania kultúry a tradícií

*      Od mája 2015

Komunitné centrum Bziny začalo doučovanie detí základných škôl - Program Spojivko – individuálne doučovanie detí navštevujúcich komunitné centrum Bziny

*      16.05.2015

Dobrovoľnícky projekt - V rámci dobrovoľníctva  skupinka obyvateľov Bzín - BSP - Bzinského spolku priateľov - vybudovala v strede chotára posedenie pre okoloidúcich pocestných. Asi 10 ľudí sa rozhodlo vyčistiť zanedbaný priestor, kde sa stretávajú trasy vedúce zo Bzín a z Brezovca ku kaplnke sv. Vendelína na Pucovskej holi.  Ďalšiu lavičku pridali aj k už existujúcemu posedeniu, ktoré vybudovali vlani.

*      19.06.2015

Slávnostné otvorenie Komunitného centra - zrekonštruovaného         kultúrneho domu. Otvorenie komunitného centra sa za účastí hostí z partnerských obcí, starostov okolitých obcí, bývalých aj súčasných poslancov obecného zastupiteľstva, dodávateľov a iných pozvaných hostí. Slávnostnú pásku prestrihol a komunitné centrum vysvätil  správca farnosti vdp. Štefan Saloka. Sviatočnú atmosféru umocnili svojim programom naši spolufarníci z Kňažej. Vystúpili aj hostia z Medzibrodia - svoj program nám predviedla folklórna skupina Rovienca.

*      17.05.2014

Výročná členská schôdza DHZ

*      07.06.2015

pri príležitosti MDD – Detská nedeľa, pozvánka do kina Mier v Trstenej  „ Tučniaci z Madagaskaru“  Po filmovom predstavení sa na námestí Milana Rastislava Štefánika deti zúčastnili rôznych športových hier a kreatívnych dielní. Boli pre ne pripravené detské atrakcie a hudobné predstavenie. - obec Bzinyv spolupráci s OZ Chuť žiť,Autoškola Beňuš (Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

*      21.06. 2017

Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbáru

*      26.07.2015

XXIII. ročník Memoriálu Jána Beňuša – zúčastnené 4 mužstvá : Bziny, Beluša, Wilkowice, Liptovský Mikuláš

*      27.07 - 31. 07. 2015

Denný tábor - Letné dobrodružstvo. Letný tábor s dennou dochádzkou  pre deti s každodenným bohatým programom , čiastočne hradený rodičmi (50E/týždeň) - obec Bziny- v spolupráci s OZ Chuť žiť ( Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia)

*      23.08.2015

V roku 2015 prešlo 50 rokov od smrti biskupa Jána Vojtaššáka. Z tejto príležitosti nacvičili divadlo jeho rodáci zo Zakamenného. Ochotnícke divadlo prijalo pozvanie nášho kaplána Richarda a prišli k nám na Bziny, aby nám priblížili ťažký a tŕnistý život nášho skromného a pokorného biskupa.

*      29. 08. 2015

Šachový turnaj IV.ročník FOFO-BERNARD cup – šachový klub Bziny

*      05. 09. 2015

Medzinárodný futbalový turnaj starých pánov obcí - obec Bziny, OZ Chuť žiť(program Európskej únie Európa pre občanov) 

*      05. 09. 2015

stretnutie so zástupcami partnerských obcí -obec Bziny, OZ Chuť žiť (program Európskej únie Európa pre občanov projekt – Budúcnosťou Európy sú aktívni občania)

Prvý septembrový víkend zorganizovalo OZ Chuť ŽIŤ spolupráci so starostom obce Bziny stretnutie zástupcov partnerských obcí v rámci projektu: Budúcnosťou Európy sú aktívni občania, ktorý je spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov. Cieľom projektu je spájať ľudí z miestnych komunít, posilniť partnerstvá, vytvoriť priestor pre občanov s cieľom zvýšiť povedomie o hodnotách a právach občanov v EÚ, čomu prispelo diskusné fórum s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom. 

Pre hostí bol pripravený bohatý program: prehliadka  zrekonštruovaného Komunitného centra,  prehliadka obce, prehliadka kultúrnych a historických pamiatok regiónu – kostolík Leštiny, workshopy, futbalový turnaj starých pánov, hasičská súťaž, ochutnávka jedál, kultúrny program, spoločenský večer , relax v Aqua parku.

*      06. 09. 2015

 hasičská súťaž s medzinárodnou účasťou Nenáročná hasičina IV. ročník – Dobrovoľný hasičský zbor Bziny, obec Bziny, OZ Chuť žiť

*      06. 09. 2015

 Športový deň – akcia s programom pre deti - obec Bziny v spolupráci s OZ Chuť žiť

*      17.09.2015

ZMODO na Bzinách – zasadnutie sa konalo v sále komunitného centra

*      20. 09. 2015

Výlet do ZOO Zlín - Lešná obec Bziny, OZ Chuť žiť KC Bziny usporiadali výlet pre záujemcov do zoologickej záhrady v Čechách

*      September 2017

KC Bziny pripravili pre rodičov možnosť zúčastniť sa na spoplatnenom filiálnej terapii, tréningu rodičovských zručností

*      19.09.2015

Majstrovský futbalový zápas II. Ligy žien - západ
OŠK Bziny - TJ Kovo Beluša na futbalovom ihrisku v Bzinách

*      September 2015

Rekonštrukcia oplotenia cintorína

Staré oplotenie nášho  cintorína bolo v dezolátnom stave, preto sa obec rozhodla začať s jeho rekonštrukciou.  Obnovu na chvíľu zdržala rekonštrukcia kultúrneho domu, ale po jeho slávnostnom otvorení, už nič nebránilo plánovanú rekonštrukciu plota dokončiť. Zamestnanci obecného úradu odviedli skvelú prácu. Po vybudovaní nových stĺpikov a osadení zábradlia, dostal plot  vďaka šikovným rukám našich žien nový náter. Teraz je jednoduchý, elegantný a ľahšie sa bude udržiavať. Právom môžeme byť naň hrdí a všetci, ktorí sa podieľali na jeho rekonštrukcii si zaslúžia naše veľké poďakovanie. Na rekonštrukcii coplotenia sa vo veľkej miere podielal aj poslanec OZ Jozef Brtoš.

*      20.9.2015

Charitatívna zbierka – na pomoc utečencom KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny.

*      21.09.2015

FS Bzinček obnovuje svoju činnosť zápisom detí

*      25.09.2015

Školenie prvej pomoci

KC Bziny pripravili  bezplatné školenie prvej pomoci pod vedením RNDr. Márie Varmusovej

*      29.09.2014

Oprava výtlkov v obci

Výtlky na našich obecných cestách trápili nejedného z vás, hlavne však vodičov motorových vozidiel, ktorí okolo nich denne prechádzali. Tento stav je už minulosťou. Ako ste si už iste všimli, dňa 29. 09. 2015 prebehla oprava miestnych komunikácii v našej obci.  Opravu uskutočnila správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Žilina.

*      Október 2015

Znovuotvorenie Obecnej knižnice v renovovaných priestoroch

*      10.10.2015

Deň otvorených dverí

Pre občanov obce, ktorí dostali možnosť prezrieť si celý novozrekonštruovaný kultúrny dom, kde bol pripravený aj krátky kultúrny program a občerstvenie v sále kultúrneho domu.

*      13.10.2015

Valné zhromaždenie Mikroregiónu Oravská vrchovina

*      13.10.2015

Jesenná beseda Osobné svedectvá Vladimíra Krčméryho KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny. Súčasťou besedy bolo aj vystúpenie Fakultného spevćkeho zboru OMNIA a výstava fotiek FOTOMOMENT BZINY- autora fotografií Miloša Grznára.

*      21.10.2015

Verejná prezentácia KC Bziny - konferencia

*      23.10.2015

Verejný hovor zvolaný poslancami OZ, kde sa diskutovalo o rôznych otázkach a problémoch v obci

*      25.10.2015

Pravidelné každoročné stretnutie so seniormi spojené s pohostením a kultúrnym programom

*      07.11.2015

Divadelné predstavenie „AMERIKA“ – Veličianske ochotnícke divadlo prišlo sprostredkovať naším občanom kultúrny zážitok.

*      26.11.2015

Katarínsky beh na Bziny cez Brezovec a Krnáče – pre milovníkov adrenalínového behu do kopca vo večerných hodinách

*      04.12.2015

Vianočné trhy KRAKOW - KC Bziny zriadené OZ Chuť žiť v spolupráci s obcou Bziny zorganizovali celodenný výlet pre občanov Bzín.

*      5.12.2015

Mikuláš na Bzinách – každoročné odmeňovanie detí so sv. Mikulášom anjelom i čertom pred kostolom.

*      14.12.2015

Adventné posedenie

*      19.12.2015

Stolnotenisový vianočný turnaj štvorhier – pravidelná akcia našich pinpongistov.

.

Schválené projekty obce:

ü  MIKROREGIÓN ORAVSKÁ VRCHOVINA –projekt Separácia komunitného odpadu

ü  IAMPSVaR – Národný projekt Komunitné centrá

ü  ÚPSVaR Dolný Kubín – Šanca na zamestnanie na 9 mesiacov do júla 2016 – 4 pracovné miesta

ü  TATRABANKA – S priateľom do ZOO Zlín

ü  MPSVaR  - Opatrovateľská služba

Podané projekty obce

ü   OPKŽP MIKROREGIÓN ORAVSKÁ VRCHOVINA – Spoločný projekt – problematika biologického odpadu.

ü  MKSR – Bziny v minulosti a dnes – publikačná činnosť

ü  MFSR – Kamerový systém

ü  VÚC – Kamarát poď von

ü  MZVSR – Otázky poskytovania a kvality sociálno-právnej kurately

ü  Úrad vlády SR – Multifunkčné ihrisko