Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu:

Ing. Janka Marettová

Dátum narodenia: 7.6.1965

Bydlisko: Brezovecká 118/26

Vzdelanie: STU Bratislava

Rodinný stav: slobodná

Povolanie:Likvidátor Alliansz - Slovenká poisťovňaPoslanci obecného zastupiteľstva:

Janka Dulíková

Dátum narodenia:

Bydlisko:

Vzdelanie:

Rodinný stav:

Povolanie:

Mail: dulik.pavol@orava.sk


Ing. Janka Marettová

Dátum narodenia: 7. 6. 1965

Bydlisko: Brezovecká 118/26

Vzdelanie: STU Bratislava

Rodinný stav: slobodná, 1 dieťa

Povolanie: likvidátor Allianz-Slovenská poisťovňa

Mail: jankamarettova@gmail.com


Ing. Marek Jakubjak

Dátum narodenia:

Bydlisko:

Vzdelanie:

Rodinný stav:

Povolanie:

Mail: marekjakubjak@gmail.com


Ján Pšenák

Dátum narodenia:

Bydlisko:

Vzdelanie:

Rodinný stav:

Povolanie:

Mail: janpsenak@azet.sk


Jozef Brtoš

Dátum narodenia: 09. 11. 1964

Bydlisko: Lazy 2096/17

Vzdelanie: Úplné stredné odborné

Rodinný stav: ženatý, 5 detí

Povolanie: živnostník


Ing. Milan Duraj

Dátum narodenia:

Bydlisko:

Vzdelanie:

Rodinný stav:

Povolanie:

Mail: mduraj111@gmail.com


Mária Danková

Dátum narodenia:

Bydlisko:

Vzdelanie:

Rodinný stav:

Povolanie:

Mail: maria.dankova@fopss.sk