Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Zamestnanci obecného úradu

Hlavný kontrolór obce RNDr. Mária Varmusová

Ekonomický pracovník obce

Náplň práce:

* Overovanie podpisov a listín
* Evidencia obyvateľstva
* Podateľňa obce
* Pokladňa obce
* Spisová agenda obecného úradu
* Účtovníctvo obce
* Mzdová a personálna agenda
* Inventarizácia obecného majetku
* Fakturácia

Viera Durajová

Terénny sociálny pracovník

Asistent terénneho sociálneho pracovníka

Opravár, údržbár Juraj Záhora
Opatrovateľská služba Emília Fejová, Ivana Dvoršťáková
Komunitné  Centrum obce Bziny - Sociálny pracovník
Národný projekt - " Podpora zmamestnávania UoZ
 Ľubomír Mrva, Zdenko Kajan, Ľubomíra Tomašáková, Mária Letková