Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Upratovanie kostola

      ROZPIS     SKUPÍN   na   upratovanie kostola  -  Bziny  r. 2017

1.skupina                                                                           2. skupina

Dlhošová Katarína                                                  Pápežová Emília

Lisíková Jana                  14.01.2017                    Letková   Mária         21.01.2017

Záhorová Adriana           22.04.2017                   Marettová Janka       29.04.2017

Záhorová Miroslava       29.07.2017                    Záhorová Agneša    05.08.2017

Varmusová Mária           04.11.2017                     Durajová Beáta         11.11.2017

Laurinčíková Mária ml.                                           Uhorskaiová Valéria       

Záhorová Lívia                                                                            

 3. skupina                                                                4. skupina

Beňušová Mirka

Haučová Mária              28.01.2017                     Fejová Daniela            04.02.2017

Adamcová Anna            06.05.2017                     Fedorová Terézia        13.05.2017

Michalková Mária          12.08.2017                     Marettová Dagmar      19.08.2017

Laurinčíková Mária st.   18.11.2017                    Jurigová Dominika       25.11.2017

Poláčiková  Zdenka                                               Jendrišková Mária                                           

TomašákováĽubomíra                                          Jurčíková Tatiana

5. skupina                                                              6. skupina

Mišťúriková Magdaléna

Holečková Mária                                                  Gáborová Katarína   

Kunová Renáta            11.02.2017                    Vojvodová Viera             18.02.2017

Záhorová Daniela        20.05.2017                   Koreňová Helena            27.05.2017

Záhorová Zuzana        26.08.2017                    Jakubjaková Renáta      02.09.2017

Jakubjaková Oľga         02.12.2017                  Pšenáková Veronika       09.12.2017

Podstrelená Žofia                                                 Olíková Dominika

7. skupina                                                              8. skupina:

Butvinová Božena           25.02.2017                 Štigová Marta              

Pačesová Eva                 03.06.2017                  Danková Mária          04.03.2017

Sroková Margita              09.09.2017                 Záhorová Margita      10.06.2017

Špringelová Dana           16.12.2017                 Janáková Beata       16.09.2017

Plankenbuchlerová Alena                                   Durajová Jana 56    23.12.2017

Pšenáková Katarína                                             Durajová Jana 25   

Jačalová Mária

9. skupina                                                              10. skupina

DulíkováJanka                                                     Chovancová Paula

Záhorová Ľubka          11.03.2017                    Žúborová Anna               18.03.2017

Labudová Andrea       17.06.2017                    Mikulová Agneša            24.06.2017

Pšenáková Janka       23.09.2017                    Brenkusová Ivana           30.09.2017

Máliková Žaneta         23.12.2017                    Dvořáková Anna              30.12.2017

Ferancová Ľudmila                                             Kotúľová Marta          

Záhorová Františka                                            Blahovcová Anna

11. skupina                                                         12. skupina

CengelováEva                                                     Ferancová Margita

Hunčagová Mirka             25.03.2017              Pappová Marta            01.04.2017

Laurinčíková Anna           01.07.2017              Pšenáková Dana         08.07.2017

Záhorová Ľudmila            07.10.2017              PuškášováĽuba           14.10.2017

Záhorová Štefánia           06.01.2018              Šimráková Mária          13.01.2018

Záhorová Terézia                                                Holešová Mária          

13. skupina                                                          14. skupina

Vozatárová Michaela                                          Hrubjaková Mária

Durajová Viera                08.04.2017                Bedleková Mária          15.04.2017

Brtošová Margita             15.07.2017                Záhorová Anna 75        22.07.2017

Hrbková Mária                 21.10.2017                Dančová  Lenka            28.10.2017

Marettová Marína             20.01.2018               PoláčikováAlžbeta        27.01.2018

FejováEmília                                                       Záhorová Magdaléna