Kontakt:

Napíšte nám:

Cintorín:

Projekty a žiadosti o dotácie

Projekt popisuje nejaký plán pre potrebné akcie. Prvý a najdôležitejší krok v akom koľvek projekte je definovanie rozsahu projektu, je to séria aktivít, ktorý má navyše priniesť rozvoj a skúsenosti, tým, ktorí ho realizujú - je to dlhodobý proces, plán práce, ktorý popisuje, aká je súčastná situácia a aká bude, ak projekt ukončíme. Je to vlastne súhrn informácií, prečo projekt robíme, pre koho, s kým, kto nám pomôže a ako získame prostriedky na rozvoj našej obce.

Naša obec na realizáciu jednotlivých zámerov v oblasti rozvoja obce s následným využitím čerpania finančných prostriedkov z euro fondov, štátnych dotácii a vlastných zdrojov obce vo výške 5% a viac, spoluúčasti pripravila a predložila viaceré projekty na zveľaďovanie obce, a vríme, že realizáciou projektov sa naplnia vízie a očakávané výsledky.

PODANÉ PROJEKTY A ŽIADOSTI O DOTÁCIE

Rok Počet
2011 3
2012 18
2013 7

REALIZOVANÉ PROJEKTY A ŽIADOSTI O DOTÁCIE

Rok Počet Suma v €
2008 1 10 183,89
2009 3 14 174,00
11 617,00
110 560,25
2010 1  36 418,25
2011 3  10 000,00
   5 000,00
   9 049,92
2012 1       500,00